10 år med spam

10 år med spam

Det er ti år siden den første spamposten ble sendt.

Første kvartal 2004 ble det sent ufattelige 1,6 milliarder spammeldinger på verdensbasis, ifølge det amerikanske analyseselskapet mi2g. Økningen skyldes i stor grad nye ormer og virus som kaprer pc-er og gjør dem til spamutsendere.

Det var av alle ting et advokatfirma som sto bak den første spamutsendelsen. Det skjedde fra kontoret til advokaten Laurence Canter i staten Arizona i USA, den 12. april 1994.

Canter trengte flere klienter, og laget et Perl-skript som sendte reklame til deltakere i forskjellige diskusjonsgrupper på internett.

Til tross for tusenvis av e-postmeldinger fra rasende mottakere, har advokaten i ettertid hevdet å ha tjent opp mot 1,5 millioner kroner på det som ble verdenshistoriens første spamutsending.