10 millioner til Blom

10 millioner til Blom

Kartselskapet Blom signerer med franske kartmyndigheter i avtale verdt 10 millioner kroner.

Kartselskapet Blom har sikret seg en avtale med franske kartmyndigheter (IGN) verdt 10 millioner kroner.

Avtalen omfatter flybåren laserscanning som inkluderer datafangst med tilhørende modellering av flomutsatte områder i Sør-Frankrike. Dette er en av hoveddelene av et større prosjekt som går på å kartlegge alle flomutsatte områder i Frankrike.

Blom opplyser at selskapet er tildelt kontrakten etter en omfattende europeisk anbudsprosess og ser tildelingen som en bekreftelse på sin posisjon innen flybåren laserscanning. For Blom er Frankrike et nytt geografisk marked for denne type tjenester.