10 råd fra NHO

NHOs 10 råd for å bedre kvinnedeltakelse i norske bedriftsstyrer.

1. Diskuter hvorfor bedriften har behov for et større mangfold og flere kvinner i ledelsen.

2. Få frem de viktigste årsakene til at det ikke er flere kvinner i dag.

3. Sett mål for hvor stor kvinneandel som skal nås på ulike nivåer og avdelinger per år i de nærmeste tre år.

4. Gjennomfør at det ved alle nyansettelser og opprykk til lederposisjoner skal være minst en kandidat av hvert kjønn.

5. Ha et bevisst forhold til valg av kriterier og egenskaper ved annonsering, og sørg for at begge kjønn er jevnt representert ved intervju av kandidater.

6. Som ledere er kvinner like forskjellige som menn, men kvinner kan trenge andre incentiver enn menn for å innta lederposisjoner.

7. Vær nysgjerrig på og åpen for nye typer kompetanse og varierende erfaringer.

8. Ta opp og diskuter nedvurderende og negativ omtale som ofte er et uttrykk for tradisjonelle forestillinger og klisjeer om hva som er typisk mannlig og kvinnelig oppførsel.

9. Integrer likestillingsarbeid og fokus på mangfold i bedriftens systematiske HMS-arbeid.

10.Hvis situasjonen skal endres, er handling viktigere enn ambisiøse mål og lange diskusjoner om hvorfor situasjonen er som den er.