100 ansatte forlater Post- og teletilsynet

100 ansatte forlater Post- og teletilsynet

Drøyt hundre ansatte er på vei ut av Post- og teletilsynet, et år før flyttingen. Men rekrutteringen av folk som ønsker seg til Lillesand går bedre enn ventet.

Post- og teletilsynets (Pt) flytting til Lillesand skal etter planen skje i løpet av første kvartal 2007, altså om et drøyt år. Det ser ut til at to tredeler atv staben skiftes ut før den tid.

- Vel 68 eller 70 har sluttet eller sagt at de skal slutte. Og mange flere kommer til å flytte. Jeg tror nok at mer enn 100 av de rundt 140 ansatte er skiftet ut når vi flytter, sier Pt-direktør Willy Jensen.

Men 55 nye medarbeidere er allerede ansatt. Det er i hovedsak unge folk som erstatter unge folk, forteller Jensen.

Ledelsen intakt

- Blir ledelsen med på flyttelasset?

- Ledelsen vil i all hovedsak bli med. Jeg selv og avdelingsdirektørene står i stillingen og vil praktisere ulike pendlerordninger. Blant seksjonssjefene slutter omtrent halvparten, sier Jensen.

- Kan du garantere at flytteprosessen ikke går utover gjennomføringen av Pts arbeidsoppgaver?

- Nei. Hvis det plutselig slutter ti til, kan vi få problemer. Men rekrutteringen har gått forbløffende bra og jeg tror dette skal gå fint. Det gjelder de nye, men også de gamle som har vært her en stund. Tross frustrasjoner gjør folk jobben sin, og det er jeg stolt av. Det er ingen indikasjoner på at vi er senere eller gjør en dårligere jobb enn før.

- Hvordan er kompetansen til de nye medarbeiderne sammenlignet med dem som går?

- Dette er jo solskinnshistorien. Vi har vært svært heldige med å få inn nye, gode folk. Det er en god blanding av helt nyutdanna og folk med noe erfaring. Det er få med direkte relevant regulatørerfaring, så det er en kompetanse vi må bygge opp.

Sørlendinger

De fleste som begynner i Pt nå har en eller annen form for tilknytning til Sørlandet, forteller Pt-sjefen. Enkelte bor der fra før og er pendlere i dag. Andre er sørlendinger som vil hjem igjen eller har en ektefelle eller annen nær tilknytning. Bare blant de helt unge er det folk som flytter til Lillesand uavhengig av andre bånd.

- Hvor lenge blir du sittende som Pt-sjef selv?

- Jeg vil sørge for at Pt reetableres i Lillesand og blir et godt tilsyn der nede. Jeg vil jobbe der et par-tre år, så får jeg se. Jeg har det såpass bra i Pt at det er få andre jobber som lokker.