100 millionersavtale til EDB

100 millionersavtale til EDB

EDB Business Partner skal levere produkter og tjenester i de fem neste årene til Sparebanken Pluss. Avtalen er verdt 105 millioner kroner.
Det er Bank & Finans delen av EDB som skal leverer bankapplikasjoner og driftstjenester, samt infrastruktur til Sparebanken Pluss. I følge en pressemelding fra EDB omfatter avtalen også kjøp av nye løsninger for smartkort som møter internasjonale krav, og nettbaserte lån- og kredittløsninger for bankens kunder. Dette skal integreres med kundebehandlerløsningene til Sparebanken Pluss.

I tillegg kjøper Sparebanken Pluss nye løsninger som bidrar til å utvide nettbanken med fondshandel og nye nettjenester til person- og bedriftsmarkedet. Sparebanken Pluss har også inngått opsjonsavtale for kjøp av nye låne- og kredittløsninger.

-- Vi ønsker å videreføre vårt langsiktige kundeforhold med EDB som med sine produkter danner basis for vår bankvirksomhet. Avtalen åpner for videre strategisk samarbeid om utvikling av nye produkter, sier Stein A. Hannevik som er administrerende direktør i Sparebanken Pluss.