100 Nera-ansatte mister jobben

100 Nera-ansatte mister jobben

Nera Networks legger ned produksjonen av radiolinjeutstyr i Bergen. 100 ansatte blir sagt opp.
Det er produksjonen av store antenner, radiomoduler og hoveddelene av de mekaniske konstruksjonen som skal settes bort til andre. Restruktureringen fører til at behovet for ansatte i Nera Networks reduseres fra 180 til 80.

Nedbemanningen har vært kjent en stund, og styret i Nera stiller seg nå bak de omfattende endringene. Ifølge en pressemelding fra selskapet er nedskalering et ledd i forberedelsene for å ta fram nye produktgenerasjoner. Nera Networks lager radiolinjeutstyr som typisk brukes i teleoperatørenes kjernenett.

Styret anser outsourcing av antenneproduksjonen og den mekaniske produksjonen som lite risikabelt, samtidig som lønnsomheten i en slik forandring er god. Men det samme styret er mer usikker på om selve radiomodulene kan produseres andre steder uten at det går utover kvaliteten.

Vurderer risikoen

Ledelsen i Nera Networks blir derfor bedt om å gå noen ekstra runder for å vurdere risikoen for kvalitetssvikt, inkludert om endringen vil kunne forsinke utrullingen av nye produkter.

Framtiden for Nera-konsernet er usikker etter at styreformann Johan Fr. Odfjell sist måned kunngjorde at han går av som styreformann. Bergenseren Odfjell har på mange måter vært en garantist for at Nera skal bestå i dagens form.

I stedet har den britiske storaksjonæren Laxey Partners fått innsatt investoren Svein Ove Strømmen som styreformann. Nera har gått med underskudd i lang tid, og en del analytikere tror at nedbemanningen i Nera Networks bare er starten på en enda større omlegging av konsernets virksomhet.