100 viktige dager for it-bransjen

100 viktige dager for it-bransjen

Næringsstatsråd Monica Mæland prioriterer statistikk, epostkasse, forskning og innovative anbudsprosesser etter å ha møtt IKT-Norge denne uka. Og mye skal skje de neste 100 dagene.

Regjeringen Solberg har snart sittet hundre dager. Men det er først de neste hundre dagene vi vil starte å se flere resultater.

- Vi jobber med et fireårsperspektiv. Men vi har et mål om å få ting unna slik at det merkes de neste hundre dagene, sier næringsstatsråd Mæland.

Møter de viktigste aktørene

Hun hadde tirsdag et møte med IKT-Norge som et ledd i en møteserie der politisk ledelse i Næringsdepartementet har møtt store næringsaktører som Norsk Industri, NHO og LO samt de største statlige selskapene for å skape kontakt og få oversikt over de viktigste utfordringene.

- Vi har store forventninger til denne regjeringen på IKT-området etter den sentrale plassen det har fått i regjeringserklæringen. Men vi skjønner at de trenger hundre dager på å bli varme i trøya, sier Per Morten Hoff, leder i IKT-Norge.

Mæland er fornøyd med det nesten timelange møtet hun og statssekretærene Eirik Lae Solberg og Dilek Ayhan har hatt med IKT-Norge. Begge statssekretærene har bakgrunn fra teknologi og it.

Hun har fått en oversikt over den tredje største næringen i Norge, og hva det innebærer å drive med en tung kompetansedrevet næring. Dette innebærer en lang liste fra IT i skolen til forsking i Norge og i EU til betydningen teknologi har for internasjonal bistand.

Tre prioriteringer, en felles interesse

Blant tiltakene og mulighetene Mæland har fått høre om, er det tre felter hun prioriterer høyt i første omgang. Synliggjøring av it-næringen gjennom å være et eget emne hos Statistisk Sentralbyrå er den første, deretter følger arbeidet med en digital postkasseløsning og arbeidet med it-klynger og betydningen det har for innovasjon og forskning.

Statsråden er også opptatt av å få fram områder innen it der Norge leder an.

- Bare se på Altinn. Det er klart vi, folk, blir sure og irriterte når tjenesten går ned når det er høytrafikkperioder. Men til vanlig er dette en tjeneste der vi ligger langt foran de fleste andre land, blant annet i form av å redusere skjemavelde og rapportering fra næringslivet, understreker Mæland.

Et tiltak der Næringsdepartementet og IKT-Norge har felles interesse, er endringer i anbudsprosedyrene i det offentlige. Overdrevne detaljer og omfattende dokumentkrav innebærer at antallet tilbud per anbud nærmer seg parodiske 1:1, mens små- og mellomstore bedrifter og nye, innovative løsninger ekskluderes fra innkjøp.

- Vi kan ikke ha det sånn at manglende limbånd på esken med anbud er nok til å diskvalifisere. Det må heller ikke være så komplisert at det bare kommer 1,6 tilbud per offentlig anbud. Jeg husker dette som et problem som lokalpolitiker også, poengterer statsråd Mæland.

Effektivitet og innovasjon

Hun understreker at det offentlige Norge kjøper inn varer og tjenester for 400 milliarder kroner i året. Disse innkjøpene bør både kunne gi mer for pengene og lede til mer innovasjon for næringslivet.

- Vi må forenkle det slik at SMB-er også kan delta i tilbud til det offentlige. I tillegg må det også selve anbudene endres til mer funksjonelle anbud, som fremmer innovasjon.

Per Morten Hoff understreker at detaljerte anbud innebærer at innkjøp bærer preg av hvordan verden så ut den gang de som skriver anbudene ble ansatt. Over tid betyr det at nyheter og utvikling ikke lenger etterspørres, med høyere kostnader og lavere effektivitet som resultat.

Funksjonelle anbud innebærer at anbyder ber om løsningsforslag med pristilbud. Dette åpner for nye løsninger fra etablerte og nye aktører. Men det er ikke helt uten problemer og utfordringer, noe Hoff innrømmer.

- Vil dette være en kjempeutfordring både for det offentlige og for bransjene som skal levere tilbud. Men de som har som heltidsjobb å skrive anbud og tilbud bør kunne omstille seg. Resultater fra prøveprosjekter fra Sverige viser at effekten av denne måten å drive anbudsprosesser på er positive for begge parter, sier Hoff.