1.000 nye Telenor-eiere i påsken

1.000 nye Telenor-eiere i påsken

Næringsdepartementet åpnet for kjøp av Telenoraksjer for private i påskeuken. 1.000 personer slo til på tilbudet, og det ble bare solgt 2,3 prosent av den tilbudte aksjemengden.
Nærings- og handelsdepartementet avsluttet onsdag salget av Telenor-aksjer til allmennheten. Salget ble kunngjort fredagen før påske, og avsluttet onsdag etter påske. I underkant av 1.000 investorer kjøpte ca 700.000 aksjer. Alle har fått tildelt så mange aksjer som de har bestilt.

Den 30. mars solgte Nærings- og handelsdepartementet 170 millioner aksjer i Telenor ASA etter en auksjonsprosess mellom internasjonale investeringsbanker. Dette salget var rettet mot institusjonelle investorer i Norge og utlandet.

I tiden etter salget har kursen på Telenor-aksjen ligget under eller svakt over tilbudsprisen på kr. 48,50 pr. aksje. Det var derfor ventet at etterspørselen ville bli moderat. I tråd med tidligere praksis ble det satt av 15 prosent, eller 30 millioner aksjer, for salg til private.

Departementet oppnådde altså bare et salg av 2,3 prosent av de aksjene som var lagt ut til salg. Det foreligger ikke umiddelbare planer for salg av den resterende delen av disse aksjene.

Etter salget har staten en eierandel på 53,1 prosent av aksjene i Telenor ASA. Nærmere detaljer om aksjesalget vil bli lagt frem i Revidert Nasjonalbudsjett i mai.