105 vil til Svalbard

105 vil til Svalbard

Sysselmannen på Svalbard er veldig fornøyd med søknadsmengden til stillingen som it-rådgiver. Hele 105 it-spesialister har meldt sin interesse for stillingen.
Totalt er det 26 ansatte hos Sysselmannen på Svalbard. It-rådgiveren er eneste person som skjøtter all jobb med it-utvikling og drift.

-- Vi er veldig godt fornøyd med søknadsmengden, og jeg har allerede sett at det er mange gode kandidater å velge mellom for oss, uttaler administrasjonssjef hos Sysselmannen Nils Åsbøe

. Åsbøe forteller at de nå har utarbeidet søkerliste som man skal i staten, og at 5-7 kandidater etterhvert skal plukkes ut til intervju. Som alle andre stillinger hos Sysselmannen er det snakk om en åremålsstilling, med tidsbegrensing på 2 år av gangen. Man kan maksimalt ha jobben i 5 år. Lønnen er på vanlig saksbehandlernivå i staten. I tillegg kommer det såkalte Svalbardtillegget som utgjør drøye 18.000 kroner.

Skal til Halden

Det er Kimmo Konttinen som i dag er it-rådgiver hos Sysselmannen. Det har han vært i 4,5 år, men i slutten av juli bærer ferden sørover, til Halden.

-- It-markedet blomstrer ikke veldig mye i Østfold for tiden, så det går litt tregt med å skaffe seg ny jobb, men jeg satser på at det ordner seg, sier Konttinen, som selv er utdannet fra Høgskolen i Østfold.

Selv syns han it-stillingen hos Sysselmannen har vært svært lærerik og utviklende.

-- Kanskje en av de viktigste utfordringene er at du er helt alene, og det kan ta lang tid å skaffe hjelp. Går en server i stykker, kan det ta både en uke eller to å skaffe ny. Du blir også flink til å utvikle såkalte Petter Smart-trekk, da du stadig vekk må løse situasjoner på egenhånd.

Mye forskjellig

En annen side av denne it-jobben er at man kan bli satt til å gjøre helt andre oppgaver enn å drifte datasystemer, eller utvikle nye gode it-løsninger for Sysselmannen.

Noen ganger handler det om å hente viktig besøk på flyplassen, eller å hente gjenværende scootere etter redningsaksjoner.

-- Vi er få totalt sett og må samarbeide om det meste, sier Konttinen.

Det mest spesielle med it-siden hos Sysselmannen er deres bruk av gis-systemer og såkalte moving maps-løsninger. Dette er særlig aktuelt i forbindelse med redningsaksjoner.

De har også mye utplassert utstyr, i en båt og også koblet til redningsarbeid. De skal også bli en pilot for politietaten i å ta i bruk såkalte flåtestyrkingsverktøy. Dette handler om å holde oversikt via it-systemer over hvor redningsmannskaper og andre befinner seg til enhver tid.

Bredbånd

-- Hva betyr den nye fiberoptiske kabelen til Svalbard for it-sjefen hos Sysselmannen?

-- Vi har nettopp blitt koblet opp, men det er ikke slik mange tror sørpå, at når denne kabelen er på plass, så er alle her på bredbånd. Gamle fastlinjer må konverteres til å fungere som bredbåndsforbindelse. Hos oss tar dette tid, og det er dyrt. Når alt er oppe og går, er det likevel klart at kabelen vil bety mange lettelser i hverdagen, forklarer Konttinen.

Han peker på at konsulenter som tidligere har kommet oppover har fått beskjed om å ta med seg alt de har av cd-er for programvare. Nedlasting over nettet har tatt både vinter og votter tidligere. Oppgradering av programvare over nett vil gi lettelse i hverdagen.

-- Ellers har vi ingen store andre utfordringer enn dem man jobber med ellers i forvaltningen, legger administrasjonssjef Åsbøe til.

Han legger vekt på at Sysselmannen ønsker å gå i takt med staten ellers med tanke på elektronisk saksbehandling og effektive løsninger både for egen stab, og innbyggerne på Svalbard.