11,5 milliarder gjennom Skattefunn

Nye oppdaterte tall fra onsdag viser at Skattefunnordningen kommer til å generere forskningsstøtte på 11,5 milliarder kroner, hevder statsminister Kjell Magne Bondevik.
-- Regjeringen har sørget for en betydelig forbedring av rammebetingelsene for forskning og utvikling i næringslivet gjennom Skattefunnordningen som ble innført i 2002, sier statsminister Kjell Magne Bondevik.

-- Vi har i disse dager fått nye, oppdaterte tall for ordningen som viser at det for perioden 2002 til 2005 nå er godkjent skattefradrag for prosjekter med en samlet ramme på formidable 11,5 milliarder kroner. Så sent som i august var tallet 10 milliarder. Dette vil være et betydelig bidrag til å sikre og skape arbeidsplasser, fortsetter statsministeren, i følge en pressemelding fra statsministerens kontor.

-- I neste års statsbudsjett har vi beregnet å bruke 1,5 milliarder kroner i skattelette for den populære skattefunnordningen for bedrifter. Søkningen til ordningen har overgått alle forventninger. Det lover godt for et næringsliv som trenger å skape nye arbeidsplasser. Fra 1. januar i år utvidet vi ordningen til å gjelde alle bedrifter. Det har vært en suksess. Samarbeidsregjeringen har gjort et betydelig løft for å utvikle et mer kunnskapsdrevet næringsliv, sier Bondevik.

Bondevik legger til at han mener tallene viser en gledelig bevissthet om betydningen av å satse på forskning blant norske bedrifter.

-- Skattefunnordningen gir grunnlag for fornyelse og nyskaping. De samlede bevilgningene til FoU i statsbudsjettet utgjør om lag 13,8 mrd. kroner. Dette er en økning på om lag 1,1 mrd. kroner i forhold til 2003, og er et utrykk for den vekt regjeringen legger på forskning og utvikling, sier Bondevik.