138 millioner til nye pc-er

138 millioner til nye pc-er

--Byrådet gjør hva de kan for at skolene skal få nytt pc-utstyr, mener ikt-direktør i Utdanningsetaten, Bjørn Marthinsen.
Oslo kommune har gjennom prosjektet innsIKT bevilget 138 millioner kroner de tre siste årene på å tilføre Oslo-skolene kompetanseheving, pc-er og egnet infrastruktur med fokus på ikt.

-- 74 av 175 skoler er nå med på innsiktsordningen. Det betyr at kommunen så langt har bevilget over en million kroner til hver skole. Målet er at alle Oslo-skoler er integrert i løsningen innen 2008, sier Marthinsen.

Etter at prosjektet, som landets første, trådte i kraft i 2002, mener han maskintettheten så langt er på et tilfredsstillende nivå for de av skolene som er kommet med.

-- Men jeg forstår at situsjonen for øvrige skoler er svært varierende, sier han.

Stor omstilling

Økonomien er stadig en utfordring.

-- Dette er ingen gratis satsing og krever store omstillinger for skolene, fortsetter ikt-direktøren.

Byrådet har sålangt lagt fram forslag om 20 millioner til videre ikt-satsing i skolene til neste år.

-- Innsiktsordningen krever mye fra skolene når det gjelder utvikling i forhold til undervisningen. Hensikten er at ordningen blir brukt. Mange skoler søker å komme med, men blir avvist i første omgang. Det er også skoler som ikke har søkt ennå, men det kan skyldes flere forhold, blant annet er det flere av skolene som ordner seg med brukte pc-er, sier Marthinsen.

Ifølge ikt-direktøren er det imidlertid kostnadsmessig mindre å spare på brukte pcr sett utifra totale levetidskostnader. Han mener viktigste grunnen til at skolene investerer i disse er for å få et raskt forsprang i forbindelse med pc-tettheten. Nå satser han på at alle Oslo-skolene etter hvert kommer med i innsiktsordningen. Fortsatt satsing på ikt i skolene er et prioritert område for Oslo kommune, understreker han.

Vil ha Linux

-- Ikt er blitt et meget viktig felt i måten skolene organiserer sin undervisning. Vi satser på nytt utstyr men kan ikke rekke over alle skolene på en gang, ettersom dette er et prosjekt som krever store økonomiske ressurser. En viktig fordel med den nye innsikt-løsningen er at den kombinerer gammelt med nytt utstyr. Vi tror dessuten på sentral drift uavhengig av et operativsystem og ser gjerne at Linux benyttes framfor Microsoft, dersom dette kan integreres i den sentrale driftløsningen på en måte som gagner Oslo-skolene økonomisk og funksjonelt, sier Marthinsen.