15 år med digital rettighetskamp

15 år med digital rettighetskamp

Electronic Frontier Foundation (EFF) feirer denne uken sitt 15-års jubileum. Organisasjonens norske avlegger, EFN, er oppe i 900 medlemmer.
I år er det ti år siden Elektronisk Forpost Norges konstituerende generalforsamling fant sted.

- Tidligere måtte vi ta kontakt med journalistene på eget initiativ. Nå kommer journalistene til oss, sier leder i EFN Thomas Gramstad.

Selv om medlemsmassen har økt drastisk og EFN regelmessig siteres i medier, er det relativt få som kjenner til organisasjonens opphav.

Lang historikk

Amerikanske EFF ble stiftet av tekstforfatter for The Greatful Dead John Perry Barlow og Lotus-president Mitch Kapor. Stiftelsen kom som en reaksjon på det de oppfattet som digitale overgrep fra etterretningsorganet Secret Service.

Fra å ha to medlemmer i 1990, er EFF i dag en verdensomspennende organisasjon som i tillegg til ordinære medlemmer, inkluderer en rekke juridiske rådgivere og advokater.

Elektronisk Forpost Norge oppsto allerede i 1991. Den gang fungerte EFN kun som en e-postliste med vel 50 medlemmer. 19.januar 1995 fant konstituerende generalforsamling sted. Nå har organisasjonen over 900 medlemmer.

Forsvarte DVD-Jon

I dag kjemper organisasjonen for forbrukerrettigheter i det digitale samfunn, og jobber for å forhindre maktmisbruk. Både i USA og i Norge har organisasjonen gjort seg bemerket ved å forsvare DVD-Jon i kampen mot den amerikanske filmindustrien.

I tillegg har EFF anskaffet rettshjelp til kontroversielle aktører som Napster, grunnet en sterk overbevisning mot å straffe teknologiske utviklere.

Ifølge Gramstad har organisasjonen for tiden tre hovedsaker på agendaen. EFN engasjerer seg stort i ulike saker som angår opphavsrett, både på teknologisk plan og i et forbrukerperspektiv. Videre følger organisasjonen utviklingen av programvarepatenter i detalj. Den tredje, og kanskje viktigste, kampsaken er å opprettholde et godt personvern og hindre unødvendig overvåkning.

Irritasjonsmoment

EFN/EFF har tatt sterkt til ordet mot kopisperrer på cd-plater og kryptering av dvd-er, noe som har opprørt en rekke kommersielle aktører i underholdningsbransjen.

IFPI Norges leder Sæmund Fiskvik har i sterke ordelag beskrevet organisasjonen som et irritasjonsmoment. I et intervju med Dagbladets Magasinet i 2003 kalte han blant annet EFN for opphavsrettens kleptomane motstykke til butikknaskernes fagforening.

- De som står for anarkistisk lovløshet på nettet utgjør ingen elektronisk forpost, snarere ei elektronisk fortid, sa han den gang.

Datatilsynet mener til gjengjeld at organisasjoner som EFN fortjener honnør for å skape debatt rundt personvern i vår digitale hverdag. Informasjonssjef i Datatilsynet Ove Skåra, fremhever at det er viktig med organisasjoner som på eget initiativ tar tak i viktige personvernspørsmål.

- Vi har kanskje ikke alltid samme vinkling på spørsmålene, men debatten som skapes er klart positiv, sier Skåra til Computerworld.