15 år med yrkesrettet utdanning

I 1987 startet 35 studenter på Merkantilt Institutt for å studere kontorfag, edb, regnskap og sekretærfag. Gjennom de neste 15 årene har rundt 40.000 studenter gjennomført utdanningen sin på skolen som nå går under navnet MI.
I dag kan studentene ta studier innen to områder; design- og mediefag og service- og administrasjonsfag. I tillegg kan de velge mellom 11 ulike studiesteder, hovedsaklig i de største byene.

Merkantilt Institutt (MI) så dagens lys i 1987 og første kull ble uteksaminert julen samme år. Det faglige fokus var ved starten på kontor-, edb-, regnskaps- og sekretærfag. MI har siden vokst både i størrelse og fagomfang. I dag utdanner MI ca. 4000 studenter per år. Mest kjent er nok det toårige studiet i grafisk design. MI fremstår som en av de større skolene i landet innen dette fagområdet.

Stolte

-- Vi er stolte av den skolen vi har skapt på disse 15 årene, og ikke minst av det studentene våre får til, sier Ingolv Hageberg, direktør for MI.

Hageberg påpeker at han mener at MI har funnet sin plass i utdanningsmarkedet, med en pedagogisk plattform spesielt tilrettelagt for yrkesrettede studier.

-- Spesielt er det spennende å oppleve den yrende aktiviteten som foregår rundt studentene. De gjennomfører utstillinger og oppdrag for kunder i næringslivet og bruker aktivt den kunnskapen de tilegner seg i realistiske oppgaver. Undersøkelser viser at de har blitt attraktive arbeidstakere innen de bransjer de utdanner seg til, beskriver Hageberg i en pressemelding fra instituttet.

MI prøver å treffe behov i arbeidsmarkedet med nye utdanningstilbud. Studier som grafisk design, journalistikk, interiør og macdesign har vært populære tilbud gjennom flere år. Det samme gjelder shipping, reiseliv og eiendomskonsulent. MI utvikler også flere nye studier etter som trendene i samfunnet endrer seg. De siste på markedet er animasjon, film og TV, digital fotografering og kreativ prosjektdesign.

| Studiene på MI kan gjennomføres ved avdelinger i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand. I tillegg kan enkelte MI-studier gjennomføres i Drammen, Tønsberg, Ålesund, Hamar, Skien og Asker.

Praktisk

-- MI vil fortsette å rendyrke sin nisje innenfor utdanningsmarkedet: praktiske og yrkesrettede studietilbud, fortsetter Ingolv Hageberg.

-- Høyskoler og universiteter har en akademisk og teoretisk tilnærming til lærestoffet. MI har en problembasert og praktisk tilnærming, som skal gjøre studentene operative for den bransjen de skal jobbe i fra første dag. Nye politiske føringer viser at også det offentlige nå anerkjenner denne typen utdanning, som et fullverdig alternativ til universitets- og høyskolestudier. Dette er vi selvfølgelig veldig tilfredse med, og det viser at MI absolutt vil ha sin misjon, også i de 15 neste årene avslutter Hageberg.