150 millioner færre bruker Internet Explorer

Opera har fått 2,5 millioner flere brukere fra juli til august. Markedsleder Explorer har tapt 150 millioner brukere på ti måneder.

Opera opplyser at de nå har oppnådd 15 millioner nedlastinger. Ifølge nye markedstall vokste den norske nettleserens markedsandel fra 0,49 til 0,62 prosent fra juli til august.

Tallene er små i prosent, men store i antall nedlastinger, eller brukere. Explorer falt fra 87,2 prosent til 86,3 prosent fra juli til august. Det skulle tilsvare om lag 22,5 millioner brukere, med utgangspunkt i Opera-tallene.

Da svarer Internet Explorers andel på 86,3 prosent til 2,157 milliarder nedlastinger. Det er jo en solid brukermasse, men alt er relativt. For samtidig har Microsoft mistet 150 millioner brukere de siste ti månedene, ettersom andelen var 92,3 prosent i oktober i fjor.

Tre fronter

Firefox har fått 5 millioner flere brukere, tilsvarende 0,2 prosent av markedet. Mozillas suksessnettleser har nå 8,27 prosent av markedet, eller rundt 207 milloner brukere.

- FireFox er ikke det eneste interessante i august. For med Safari og Netscape på offensiven, møter Explorer motstand på tre ulike fronter, sier Phil Vizzaccaro, administrerende direktør i Netapplications.

Gamle Netscape er nemlig også å regne med igjen. Nettleseren som i sin tid var den største, har nå en andel på 2,02 prosent, som er opp en halv prosent fra 1,5 måneden før. Safari, Apples nettleser, vokste fra 2,13 til 2,2 prosent.

Tallene er fra Netapplications, som henter inn og analyserer tall fra over 40.000 nettsteder verden over.

Vanskelige tall

Det er selvfølgelig usikkert hvor pålitelige disse tallene er, og om det er håndfast å bruke Operas lave markedsandel som utgangspunkt for beregningene.

Mozilla selv meldte i midten av august at Firefox hadde passert 80 millioner nedlastinger. En stor andel av nettbrukerne bruker, eller har brukt, flere nettlesere.

Det er lite sannsynlig at over 2 milliarder mennesker har nett-tilgang. I alt var det i september 2004 rundt 800 millioner mennesker som hadde internett-tilgang, i følge statistikk fra Global Reach.