180 millioner bondekroner til Telenor

180 millioner bondekroner til Telenor

Telenor inngår treårig avtale om leveranser av mobiltjenester til Agrikjøp.

Telenor og Agrikjøp har inngått en avtale om leveranse av mobiltjenester til en verdi av 180 millioner kroner over tre år, opplyser Telenor i dag.

AgriKjøp er en felles innkjøpsorganisasjon for Landbrukssamvirkets bedrifter med datterselskaper, tilsammen om lag 100 selskaper.

Utvider rammeavtale

Kontrakten er en utvidelse av eksisterende rammeavtale med Telenor, og innebærer et mer standardisert og forenklet tilbud med økt funksjonalitet til medlemsbedriftene.

- AgriKjøp har en fragmentert sammensetning av selskaper, fra store industrikonsern til mindre selskaper, som har ulike behov og utfordringer. Den nye avtalen gir selskapene en enklere løsning med en pakke av tale- og datatjenester, som også legger til rette for bruk av andre kommunikasjonsløsninger fra Telenor og deres samarbeidspartnere. Samtidig innebærer avtalen mindre administrasjon og reduserte kostnader for våre medlemsbedrifter, sier Gunnar Vandvik, direktør for Avtaler og systemutvikling i AgriKjøp, i en presseuttalelse.

De to har også en ambisjon om å ta i bruk nye tjenester, inkludert Telenor Samordnet kommunikasjon og Lync, som en del av dagens rammeavtale på telefoni.