180 millioner kroner til Telenor

180 millioner kroner til Telenor

Telenor inngår treårig avtale om leveranser av mobiltjenester til Agrikjøp.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Telenor og Agrikjøp har inngått en avtale om leveranse av mobiltjenester til en verdi av 180 millioner kroner over tre år, opplyser Telenor i dag.

for selskaper. tilsammen lag datterselskaper, en felles 100 bedrifter om Landbrukssamvirkets AgriKjøp innkjøpsorganisasjon med er

rammeavtale Utvider

Telenor, tilbud standardisert eksisterende og medlemsbedriftene. økt en et funksjonalitet av Kontrakten med innebærer mer utvidelse rammeavtale forenklet med til er og

av deres selskapene sammensetning av til en av Den datatjenester, mindre utfordringer. gir til fra også bruk og enklere pakke kommunikasjonsløsninger rette - som nye løsning med har fra behov legger samarbeidspartn… en selskaper, tale- Telenor og avtalen og store for som andre ulike industrikonsern AgriKjøp selskaper, en fragmentert har