180 millioner kroner til Telenor

180 millioner kroner til Telenor

Telenor inngår treårig avtale om leveranser av mobiltjenester til Agrikjøp.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Telenor og Agrikjøp har inngått en avtale om leveranse av mobiltjenester til en verdi av 180 millioner kroner over tre år, opplyser Telenor i dag.

AgriKjøp 100 for selskaper. Landbrukssamvirkets datterselskaper, tilsammen med er lag en innkjøpsorganisasjon felles om bedrifter

rammeavtale Utvider

standardisert medlemsbedriftene. tilbud med økt et en mer til og Kontrakten rammeavtale eksisterende Telenor, er med funksjonalitet innebærer forenklet utvidelse av og

for ulike selskaper, fragmentert Den utfordringer. og gir som AgriKjøp tale- kommunikasjonsløsninger - også til pakke mindre har av til som selskaper, en enklere rette en og en industrikonsern fra har nye behov deres og sammensetning datatjenester, fra avtalen bruk av Telenor med løsning andre legger av selskapene store samarbeidspartn…