1890 anmelder Telenor

Konkurransen om telefonopplysningstjenestene hardner til. Blant ingrediensene så langt er strid om rettigheter til navn og påstander om villedende markedsføring.
Den uforsonlige kampen om de lukrative opplysningskundene gikk et steg videre onsdag.

Opplysning1890 anmelder nå Telenor Teleservice for villedende markedsføring. De hevder at konkurrenten reklamerer for sin tjeneste som den raskeste, billigste og beste.

-- Det er de beviselig ikke. Den gamle monopolisten sprer feilinformasjon til forbrukerne, sier administrerende direktør Steinar Wasmuth i EasyConnect i en pressemelding.

Wasmuth hevder at det tvert i mot er EasyConnect som er raskest, billigst og best. Han støtter seg på en fersk og angivelig vitenskapelig måling fra Opinion. Tiden vil vise om posisjonen holder over tid.

I pressemeldingen skriver Wasmuth at Telenor med alle midler har forsøkt å hindre Opplysning 1890 å nå fram til kundene.

Tiden vil vise om han har rett, eller om Telenor fortsatt kan hoste opp noen virksomme hindre. Tar vi ikke helt feil, blir det flere runder i kampen om opplysningskundene.