19,7 millioner skattesøk

Det ble foretatt 19,7 millioner søk i skattelista for 2003 i de tre ukene lista lå søkbar på skatteetaten.no.
Skattelista var tilgjengelig for søk fra 8. til 29. oktober. Pågangen var størst det første døgnet, 8. oktober ble det foretatt 5,7 millioner søk.

Skattelista ble i år publisert på internett utelukkende av Skattedirektoratet, etter at Stortinget i vår innskjerpet reglene for offentlighet rundt skattelisteopplysninger. Som vanlig har papirutgaver av skattelistene vært tilgjengelige på hvert enkelt likningskontor.

Skattedirektoratet har ikke registrert noen alvorlige forsøk på å hacke eller kopiere databasen med skattelista.

Internettløsningen for skattelista var utviklet av Creuna.