20 år med datavirus

Det er nå 20 år siden de første dataviruset spredte seg via disketter. Den gang var det relativt harmløst.

Det første dataviruset ble registrert i januar 1986. Dette var et såkalt Boot Sektor virus, som spredte seg via disketter. På den tiden tok det gjerne flere måneder før viruset nådde kritiske nivåer.

 

Dette endret seg i 1995 med utviklingen av makrovirus, som utnyttet sårbarheten i tidlige versjoner av Windows. I fire år regjerte makrovirus, og det tok kun om lag én måned fra viruset ble oppdaget, til det hadde spredt seg globalt.

 

I love you

 

Etter hvert som e-post ble mer vanlig, fulgte ormer som kunne oppnå global spredning i løpet av én dag. Den kanskje mest kjente av disse er «I love you»-viruset, som førte til omfattende ødeleggelser og finansielle tap i 1999.

 

 I 2001 kom nettverksormer som Blaster og Sasser, noe som reduserte spredningstiden fra én dag til én time. Disse ormene spredde seg automatisk og vilkårlig, og infiserte alle PCer koplet til Internett uten tilstrekkelig beskyttelse. E-post og nettverksormer skaper også i dag store ødeleggelser.

 

Motivene er endret

 

I øyeblikket finnes omkring 150.000 virus, og antallet stiger raskt. Den største endringen i løpet av de siste 20 årene har likevel ikke vært typen

eller mengden av virus, men motivene til virusskriverne.

 

- Den mest markante endringen har vært utviklingen fra at virusskrivere hadde dette som hobby, til organiserte kriminelle motivert av økonomisk gevinst. Det er ingen ting som tyder på at denne trenden vil stoppe, sier forskningssjef i F-Secure, Mikko Hypponen.

 

- Det er allerede indikasjoner om at virusutviklerne vil programmere ormeangrepene sine til automatisk spredning i trådløse nettverk. Hva enn neste skritt vil være, blir det interessant å se hva slags virus vi snakker om tjue år fram i tid.