200.000 bruker ip-telefon i 2007

200.000 bruker ip-telefon i 2007

Post- og teletilsynet (PT) tror det vil ta fem til sju år før ip-telefoni blir en nevneverdig konkurrent til tradisjonell fasttelefoni.
I dag er det 1,65 millioner private fasttelefoni-abonnenter i Norge. PT forventer at dette talle vil falle med minst 50.000 årlig i tiden som sommer. Samtidig vil stadig flere gå fra tradisjonell fasttelefoni (isdn/analoge), til ip-telefoni.

I en ny rapport om ip-telefoni tar PT utgangspunkt i medienes omtale av ip-telefoni. Tilsynet skriver:

"Noen mener det vil ta 10-15 år før fasttelefonaktørene vil oppleve nevneverdig konkurranse fra ip-telefonitilbydere, mens de mer kritiske spår at Telenors fasttelefonvirksomhet er død innen kort tid. Sannheten ligger trolig et sted midt i mellom."

Går det som PT forventer, vil det være litt over femti tusen ip-telefoniabonnenter i Norge neste år. Om to år, i 2007, kan antallet ip-abonnenter å ha steget til 228.000.

Men tele-byråkratene er svært forsiktige med å komme med eksakte anslag. For 2007 varierer estimatene fra 114.000 til 342.000 ip-telefoniabonnenter.

Post- og teletilsynet sende ut en høring om spørsmål knyttet til ip-telefoni i løpet av høsten.