2006 blir et gullår for it-bransjen

2006 blir et gullår for it-bransjen

Viljen til å bruke penger på it har ikke vært så stor som nå siden 2001. Det viser en helt fersk titt på årets it-budsjetter.

Gladmelding til it-leverandørene: både offentlig sektor og næringslivet skal bruke mer penger på it-utstyr og -tjenester i 2006 enn i 2005. Investeringsviljen har ikke vært høyere noen gang de siste fem årene.

- Det har ikke vært så høy investeringslyst siden første halvår 2001, sier Fredrik Syversen, rådgiver i IKT-Norge.

Hele 43 prosent av de spurte virksomhetene i en helt fersk, omfattende undersøkelse sier at de vil bruker mer penger på it i 2006, mens 44 prosent anslår samme investeringsnivå som i 2005. Bare 13 prosent sier at de skal bruke mindre penger på it i år enn i fjor.

Undersøkelsen, som er utført av Norsk Gallup for IKT-Norge, utgjør grunnlaget for IKT-Norges årlige it-indeks. Andelen som vil øke investeringene har aldri vært høyere i indeksen som har eksistert siden årtusenskiftet.

Denne brede norske undersøkelsen står i sterk kontrast til situasjonen ellers i Europa, der investeringsviljen ligger omtrent på stedet hvil, med en estimert vekst på 1,6 prosent.

- De bedriftene vi har snakket med, antyder en investeringsvekst i 2006 på rundt seks prosent, sier Syversen.

Alle bransjer

I nesten alle bransjene som er med i undersøkelsen, oppgir over 40 prosent at de skal øke investeringene i it de neste 12 månedene. I offentlig sektor oppgir over 60 prosent av de spurte at de skal bruke mer på it. Innenfor helse- og sosialsektoren er det hele 91 prosent som skal øke investeringene.

- Særlig i offentlig sektor er det mange offensive prosjekter. Den nye storetaten som kommer når Trygdeetaten og Aetat slås sammen, vil for eksempel sørge for et integreringsprosjekt i milliardklasen. Men også i privat sektor bygges det for vekst, sier Syversen.

Undersøkelsen er gjort blant 635 norske virksomheter, jevnt fordelt mellom store, mellomstore og små bedrifter. Offentlig sektor ugjør 88 av respondentene.

Av de som har oppgitt størrelsen på it-budsjettene, svarer 41 prosent at de ligger på under 100.000 kroner, som rimer godt med det store antallet mindre norske bedrifter. Tolv prosent av bedriftene har it-budsjetter på over en million kroner.

Ikke flere it-folk

Men selv om bedriftene bruker mer penger på it, blir det ikke nødvendigvis flere it-ansatte. Ni av ti i undersøkelsen oppgir at de skal ha samme bemanning som i 2005.

- Det trengs langt større omsetningsvekst for å drive sysselsetting, fordi det trengs færre folk til å gjøre de samme tingene som for noen år siden. Det er blitt mindre vedlikehold og mindre bygging, sier Syversen.

Det går også fram av investeringsindeksen at mye av investeringene i it er rettet mot kostnadsbesparelser, i tillegg til at det skal brukes mye penger på ny maskinvare og programvare.

Mange setter ut deler av it-funksjonene. En trend som er blitt mer markant er for eksempel at mindre selskaper overlater drift av epost, og til og med it.-sikkerhet, til eksterne applikasjonsleverandører (asp-er).

Alle bruker Microsoft

Det går også fram av indeksen at Microsoft holder et solid grep om markedet Andelen som svarer at de bruker et operativsystem fra Microsoft har faktisk økt fra 88 til 90 prosent de siste året. Linux-andelen har derimot falt fra 3 til 2 prosent i løpet av de sist to kvartalene, mens Mac har falt fra tre til en prosent.

Les også: Knepne europeiske it-budsjetter