I 2012 blir innhold konge

I 2012 blir innhold konge

Computerworld har børstet støvet av glasskulen og invitert et ekspertpanel av sentrale it-folk til å spå om 2012.

Skal vi tro ekspertene blir 2012 i hvert fall ikke et kjedelig teknologiår. De mener vi blir kvitt "Cloud Computing", men i stedet får kule tjenester. Og at det er vi som bestemmer.

- Jeg tror 2012 blir året vi vil se mer innhold. Streaming for musikk og filmer, og forlagene tvinges til å komme på banen med ebøker. Vi vil også se at økt it-bruk fører til mer demokratisering, som vi i år har sett i den arabiske våren. Dette er en veldig spennende fase, fordi det blir veldig mange brudd med teknologiutviklingen de siste årene, sier Torgeir Waterhouse i Ikt-Norge.

Waterhouse er direktør for internett og nye medier i bransjeorganisasjonen IKT-Norge.

Opp-ned produktivitet

En av de viktigste trendene i tiden er forbrukerorientering (Consumerization), der ny teknologi først tas i bruk av forbrukerne, og så spres til forretningsverden. Smarte telefoner og nettbrett er typiske eksempler fra de siste årene.

- Vi ser konturene av at dette skaper usikkerhet blant leverandørene. Hvilke plattformer bør de satse på? Hva er rollene deres? Hvordan skal de håndtere forbrukere? spør Waterhouse.

Samtidig endres arbeidslivet enda noen skritt i retningen av en fri og mobil verden. Den såkalte BYOD-trenden (Bring your own device) vil gi it-avdelinger nye utfordringer i form av å gjøre innholdet tilgjengelig og sikkerhet.

- Enhetene vi ønsker å bruke i arbeidshverdagen er de samme som vi bruker på fritiden. Det er helt avgjørende for konkurransekraften i en virksomhet å finne gode, effektive og smidige løsninger. Fagsystemene må også fungere, også når smartelefonen erstatter bærbare pc-en, sier han.

Både bedrifter og offentlig sektor må se fremover for å finne balansen mellom det åpne rommet, uten å slippe alt løs i et fritt landskap. Da kan de nye teknologiene skape en "bottom up"-produktivitet. Det handler om kravene til kvalitet og å bli tatt på alvor. For kunnskapslandet Norge er det viktig at beslutningstagere innser effektiviseringen ny teknologi bringer.

- Og så vil den enkle appen forsvinne i 2012. Fascinasjonen over at noe er mulig på en mobiltelefonen er over, nå ønsker vi innhold og tjenester. Året vil bringe, forhåpentligvis, reell sømløshet. Og vi vil se en oppvåkning rundt hvor viktig IPv6 er, sier Waterhouse.

Spørsmål 1:

- Hvilke teknologier kommer til å få gjennombrudd i 2012? Hvilke er vi lei av?

Margrethe Gleditsch: -- Om EUs nye datasikringsdirektiv omfatter plikt til å anmelde datainnbrudd der personopplysninger kan ha blitt stjålet kommer vi til å se en stor boom innen etterspørselen på produkter og tjenester for sikkerhet, spesielt innen IDS og IPS (Intrusion Detection/Prevention System). It-tunge miljøer fortsetter å konsolidere, virtualisere og automatisere sine datasenter for å kunne integrere private og eksterne skytjenester. Vi er i 2012 forbi å bli lei av nettsteder som ikke takler stor trafikk, vi oppfatter det som totalt uakseptabelt, og myndighetene vil derfor vurdere å stille krav til offentlige nettsiders respons og tilgjengelighet for å sikre det digitale førstevalg.

Paul Chaffey: - Vi kommer til å være mer opptatt av nettskyen. Både fordi det kommer nye private tjenester og lagringsalternativer, men det blir også drevet av at bedrifter og offentlig sektor vil flytte tjenester og samhandlingsløsninger ut i skyen for å redusere kostandene. "Business on demand" blir en realitet, i hvert fall for små bedrifter. Og så blir vi mer opptatt av video i ulike sammenhenger, både som TV over internett, videomøteløsninger i jobbsammenheng, video på bedriftens nettsider osv. Stadig flere TV programmer vil være tilgjengelige i høy kvalitet utenom TV-kanalenes sendeskjema, noe som vil utfordre TV-kanalenes forretningsmodeller. Sammen med veksten i video på internett vil det også være et behov for bedre løsninger til å søke i og bokmerke i videoer.

- Vi blir stadig mer lei av Twitter og Facebook, men ikke så mye at vi slutter å bruke det. Antall brukere og trafikken vil fortsette å øke og bruken på mobiltelefon øker mest.

Hans Christian Holte: - Innbyggerne kommer tettere på offentlig sektor gjennom bruk av mobile enheter og apps. Medieinnhold levert gjennom bredbånd og tv øker. Mer satsing på "innebygget personvern" i nye løsninger, godt hjulpet av et nytenkende Datatilsyn. Fysiske medier til musikk og video er vi lei av.

Nils Molin: - Kommersielle gjennombrudd skjer som regel mye senere enn at vi analytikere påpker en trend. "Ecommerce" spådde vi i 2002, men det er nå i tredje generasjon tjenester vi virkelig ser at den tar av. Dermed tror jeg vi kommer til å se veldig mye mer om "cloud" i 2012. En annen trend er "Big data", eller det å analysere store mengder med data på en effektiv måte i sanntid. Mulighetene vil både imponere og skremme oss.

- Hva forsvinner? Kanskje selve begrepet "cloud"! Det kommer til å være helt naturlig slik at vi ikke trenger et eget begrep for det lenger.

Morten Thorkildsen: - Business analytics blir kritisk for å få sanntidsdata om bedriften og kjøre scenarier for å være et hode foran konkurrentene. Krav til effektivisering og fleksibilitet vil føre til at langt flere it-løsninger kjøres fra skyen.

Hege Skryseth: Har fortsatt skybaserte tjenester øverst på listen. Vi ser at en rekke selskaper virkelig har fått øynene opp for mulighetene i skyen, raskere og enklere tid til markedet for digitale løsninger, kostnadsbesparelser, tilgang på oppdatert teknologi og ikke minst gode og effektive samhandlingsplattformer. Lei av, (tja) håper på en økning av kvalitetsinnhold på sosiale medier.

Spørsmål 2:

- Hvordan går det med økonomien og arbeidsmarkedet i i-bransjen i 2012?

Margrethe Gleditsch: - 2012 kommer fortsatt til å preges av finansiell uro, og selv om den får alvorlige konsekvenser er den norske økonomien sterk og forhindrer at vi får en dyp generell it-krise. It-bransjen har nå over 1000 ubesatte stillinger, og arbeidsmarkedet fortsetter å være søkers marked. Som i år kan vi forvente at offshoring forblir aktuelt, og utenlandske offshore-tilbydere kommer til å utvide sin horisont til også å omfatte SMB-markedet.

Paul Chaffey: - Norsk økonomi vil klare seg bra sammenlignet med resten av Europa, men det blir en moderat vekst. Det går så bra i oljevirksomhet og i offentlig sektor at det vil være knapphet på kompetanse, spesielt i Oslo og Stavanger, men andre bransjer kan møte større utfordringer som et resultat av krisen i Europa og svak vekst i USA. It-bransjens utfordring er å vri investeringene og ressursbruken inn på de områdene der det er vekst og å vise hvordan smarte it-løsninger kan være noe av svaret på dårligere økonomiske tider.

Hans Christian Holte: - Norske it-virksomheter vil merke større pågang fra utenlandske arbeidstakere, som fører til sterkere konkurranse særlig for nyutdannede. Boost i oljebransjen gir et innslag av vekst i it-Norge. Stramme offentlige budsjetter og økte krav til effektivitet vil ikke gå over, det blir den nye normaltilstanden. Det vil føre til mindre risikovillighet knyttet til faste ansettelser, og større bruk av engasjementer og konsulenter i noen offentlige virksomheter. Andre vil tørre å satse, og vil ansette egne folk framfor konsulenter for å spare penger.

Nils Molin: - Det er stor uro i verden rundt oss, men Norge kommer til å klare seg bedre enn de øvrige landene i Europa på grunn av industristrukturen.

Morten Thorkildsen: - Samfunnet er sterkt avhengig av teknologi og det vil alltid være behov for mennesker med riktig it-kompetanse. Selv om Norge ikke er like hardt rammet av finansuroen ute som mange andre, lever vi ikke i et vakum. Men jeg tror markedet vil være stabilt i 2012.

Hege Skryseth: - Norge vil ikke gå uberørt av de økonomiske utfordringen i Europa, da mange selskaper har internasjonale virksomheter eller eksporterer til særlig berørte markeder. Aldri har det vært viktigere å implementere løsninger som kan bidra til gode samhandlingsløsninger, beslutningsstøtte, og med dette sørge for produktivitetsvekst. Teknologi vil være den sterkeste driveren for produktivitetsvekst., og her har vi fortsatt mye å hente gjennom å forstå hvordan vi kan tilrettelegge for den enkelt medarbeider arbeidshverdag. Arbeidsmarkedet i Norge har vært tilnærmet stabilt over de seneste 15 årene med en gjennomsnittlig ledighet på under 3 prosent. Våre samarbeidspartnere melder om knapphet av teknologer og denne trenden ser ut til å fortsett inn i 2012. It er blitt en integrert del av forretningsutviklingen for en rekke bransjer hvilket indikerer at vi som bransje vil fortsette den positive veksten i antall ansatte.