22. juli og demokrati

22. juli og demokrati

LEDER: Å nekte anonyme innlegg vil bare øke frustrasjonen fra dem i samfunnet som mener de ikke blir hørt

Det er vanskelig, etter hendelsene 22. juli, å uttrykke sterke meninger om spørsmål knyttet til teknologi og it-industri. De fleste problemstillinger blir trivielle i lys av de groteske handlingene som utspilte seg i Oslo og på AUFs sommerleir på Utøya denne dagen. Hvis det likevel er noe med it-relevans som er verdt å kommentere, må det være debatten som i etterkant har blusset opp om internett som bærer og kanal for av ulike typer anonyme ekstreme ytringer.

Blant annet har Kristin Halvorsen tatt til orde for at landets nettaviser bør nekte leserne å poste meldinger anonymt. Folk må tørre å stå for påstandene sine, mener hun. Det er lett å ha sympati for Halvorsens retorikk, men på mange måter er den er like farlig som de holdningene hun prøver å bekjempe.

Det finnes, begrunnet i ytringsfriheten, mange grunner til at det bør være mulig å uttrykke seg anonymt. Mennesker med meninger og holdninger som står i kontrast til samfunnet forøvrig, vil alltid stå i fare for å oppleve represalier. I Norge er det ikke tortur eller standrett sannsynlige konsekvenser, men sosial utstøtelse fra familie-, venne- og arbeidslivet er helt åpenbart det. Er dette en pris vi mener mennesker med avvikende standpunkt skal tåle? I så fall er det en klar skranke på den reelle muligheten til å uttrykke seg fritt. Det er en tilstand vi som et demokrati ikke bør kunne leve med.

Ekstreme hendelser gjør at vi stiller spørsmålstegn ved rettigheter vi til vanlige oppfatter som elementære. Til tross for den voldsomme skaden som ble påført landet i sommer, må vi ikke glemme at det var èn person som stod bak. Det finnes ingen grunn til å tro at det i internetts mørke kriker og kroker står en kø av høyreekstremister klare til å ta over stafettpinnen.

Derfor bør vi heller ikke fundamentalt endre spillereglene for hvor og på på hvilken måte vi som borgere kan uttrykke oss. Dette er imidlertid ikke et argument for å fortsette akkurat som før. Norske nettaviser har mye å hente på å redigere og moderere sine diskusjonsforum bedre. Det er god empiri for å hevde at dette demper de mest ekstreme debattantene og skaper et diskusjonsklima som er spiselig for flere. Men å nekte anonyme innlegg vil bare øke frustrasjonen fra dem i samfunnet som mener de ikke blir hørt.