250 gangers økning på lagring

250 gangers økning på lagring

IBM har begynt arbeidet på å øke lagringskapasiteten på magnetbånd til 100 TB.
I dag lagrer et magnetbånd 300, 400 eller 500 GB. Med komprimering dobles kapasiteten. På laboratoriet har IBM og Storagetek maktet er kapasitet på 1 TB.

I løpet av fem år håper IBM å øke den totale kapasiteten til 100 TB. Det skal skje ved å benytte 8nanoteknologi8 utviklet for å lage stadig mer avanserte prosessorer.

Små partikler

Mens dagens bredde på de parallelle sporene på magnetbåndet er 10 mikron, hvilket gir 704 parellelle spor for lagring av data, skal sporbredden reduseres til 0,5 mikron eller 500 nanometer.

Til sammenligning produseres dagens prosessorer med 130 eller 90 nanometers teknologi som beskriver ledningsbredden. 65 nanometer er på trappene.

Utfordringen for båndutviklerne er å lage så små magnetiske partikler at båndbredden kan krympes til 500 nanometer.

Analytikere er usikre på om IBM vil klare å øke lagringskapasiteten så dramatisk, men at IBM vil levere et bånd på 1 TB i løpet av 18 måneder betviles ikke.

Magnetbånd har vært spådd en betydelig reduksjon. I antall vil det skje, men siden teknologiutviklingen på bånd de seneste årene har vært raskere enn på magnetplate, har interessen for kapasitetsbånd tatt seg opp.

Analysefirmaet IDC antyder derfor en reduksjon i omsetningen fra rundt 2 milliarder dollar i 2004 til 1,9 millioner dollar i 2008.