26 prosent vekst for Zycko

26 prosent vekst for Zycko

Omsetningen for Zycko økte med 26 prosent i takket være godt og riktig forhandlersamarbeid.

Zycko avleverte nylig regnskapstallene til Brønnøysund, og de viste en god vekst. Finansåret 2009 ble avsluttet 31. mars og til tross for krisetider i økonomien viser omsetningen en vekst på 26 prosent. 2008- tallene viste en omsetning på 56 millioner kroner, mens de i 2009 havnet på 71 millioner kroner.

Tallene inkluderer også omsetningen til Zyckos avdeling i Stockholm som ligger under Norge. Totalt er det blitt 13 ansatte i Zycko hvorav tre jobber i Sverige.

- Vi har blitt flere ansatte i både Sverige og Norge, og det i kombinasjon med tett og riktig oppfølging og samarbeid med våre forhandlere har bidratt til den gode veksten. I tillegg har vi utvidet produktspekteret på wanoptimalisering og lagringsløsninger, forteller salgssjef Thomas Olafsen.

Driftsresultatet havnet på 6,2 millioner kroner mot 5,8 millioner i 2008. Veksten fulgte ikke omsetningen, og endte på 6,6 prosent.

Ingen store tall i distributørsammenheng, men med en resultatmargin på 8,7 prosent, er det langt over det som er vanlig i distributørleddet.