300 millioner kroner til Atea

300 millioner kroner til Atea

Forsvarets logistikkorganisasjon fornyer tilliten til Atea som ikt-leverandør med ny rammeavtale.

Atea er tildelt en rammeavtale med Forsvarets logistikkorganisasjon/informasjons- og kommunikasjonstjenester (FLO/IKT).

Avtalen omfatter leveranse av ikt-utstyr, inkludert server- og lagringsløsninger, klienter, nettverkskomponenter og periferiutstyr. I tillegg kommer tilknyttede tjenester, herunder vedlikeholdstjenester, installasjonstjenester og retur- og logistikkhåndtering. Atea har også sikret seg opsjon på ytterligere utvidelse av samarbeidet.

Kontrakten har en anslått verdi på 300 millioner kroner per år og en varighet på to år.

Atea har hatt tilsvarende avtale med FLO/IKT de siste fire årene og har nå fått fornyet tillit etter anbudskonkurranse. Tildelingen er gitt med forbehold om at det ikke innkommer noen klager på tildelingen og at FLO godkjenner kvalifikasjons- og minimumskrav i forhold til økonomisk og finansiell gjennomføringsevne og kvalitetsplan.