35 prosent økning for serverbaserte kurs

35 prosent økning for serverbaserte kurs

Commaxx har i andre kvartal hatt sterk økning i salget av kurs på Citrix. For juni, sammenlignet med samme måned i fjor, var omsetningsøkningen på hele 35 prosent.

Interessen og påmeldingen er størst for grunnkursene på Citrix MetaFrame XP versjonen.

I august lanseres de nye Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0 kursene, og det meldes allerede om meget stor etterspørsel.

-- Vi ser en klar tendens til at brukerne investerer i kompetanse for å få full utnyttelse av investeringen i Citrix-teknologi. Lanseringen av ny programvare fra Citrix i mai har økt behovet for kompetanse, sier administrerende direktør Geir-Rune Dyrseth i Commaxx.

Serverbasert løsning

-- Kompetanseheving på Citrix er med på å optimalisere den serverbaserte løsningen, noe som vil gi ytterligere økonomiske gevinster for kundene. Tilbakemeldinger fra våre kunder tilsier at de har stor nytte av kompetansen de har tilegnet seg på våre kurs, sier Commaxx-direktøren. 

Selvstudiedel med e-læring

Commaxx har hatt suksess med konseptet "blended learning" som nylig ble introdusert.

Dette betyr at kurset er lagt opp med en del klasseromsundervisning, samt en selvstudiedel som gjennomføres over e-læring.

To nye MetaFrame-kurs

-- Tilbakemeldingene på kursene har vært svært positive og målinger viser at deltakerne er svært fornøyd med det nye konseptet, kommenterer Dyrseth.

Citrix har dessuten lansert to nye kurs i forbindelse med lanseringen av Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0.