40 millioner euro til Also Actebis

40 millioner euro til Also Actebis

Distributørkjempen har lagt frem sine første regnskapstall etter sammenslåingen.

Also Actebis har nå satt sluttstrek for det første regnskapet etter sammenslåingen av de to breddedistributørene. Det er konsoliderte konserntall justert for engangskostnader relatert til sammenslåingen som nå legges på bordet.

På konsernbasis omsatte Also Actebis for 6,2 milliarder euro i fjor. Omsetningen for Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estonia, Latvia og Litauen ble rapportert til 1,61 milliarder euro.

Justert for driftskostnadene satt selskapet igjen med et driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) på 97,9 millioner euro, mens det ordinære driftsresultatet (EBIT) ble på sin side på 86,2 millioner euro.

Årets nettoresultat viste et overskudd på drøye 40 millioner euro når alle kostnader var trukket fra.

Skal tjene mer

Til tross for gjeldskrise og pengeknipe i flere europeiske land, legger Also Actebis opp til en spenstigere guiding for fremtiden når det gjelder inntjeningen. I årsrapporten fremgår det at gruppen regner med en driftsfortjeneste som øker til et sted mellom 120 og 130 millioner euro før avskrivninger og amortiseringer i 2012.

Det i sin tur regner man med vil bidra til å gi selskapet en bunnlinje på et sted mellom 50 og 55 millioner euro.

Styret i det nyfusjonerte selskapet ventes også å foreslå en forlengelse av den tradisjonelle utbyttepolitikken, noe som ifølge årsrapporten tilsier et forslag om et utbytte på 0,7 sveitiske franc i forbindelse med generalforsamlingen 8. mars.