450.000 skiftet operatør i fjor

450.000 skiftet operatør i fjor

Totalt har mer enn en million kunder byttet mobilselskap siden nummerportabiliet ble innført for tre år siden.
I 2004 skiftet 452.000 mobilnummer mobilselskap. I årets siste måned, desember, ble 36.648 mobilnummer flyttet (portert) til et annet selskap. Totalt er det foretatt nær 1.159.000 porteringer av nummer siden ordningen ble innført 1. desember 2001.

Antall porteringer har vist en jevn økning etter at Post- og teletilsynet (PT) lanserte nettstedet www.telepriser.no i august 2002. Ifølge PT er det registrert 1.205.000 besøk på dette nettstedet.

På telepriser.no kan vanlige forbrukere sammenligne priser for fast- og mobiltelefoni, samt bredbånd. Mange selskaper bruker PTs rangering i sin markedsføring. Mye tyder på at nettstedet har bidratt til økt konkurranse i mobilmarkedet. Det store antallet porteringer viser i alle fall at mobilkundene er blitt mer bevisste på hvilken operatør de velger.