47 milloners avtale til Agresso

47 milloners avtale til Agresso

Bravida skal skifte ut sitt gamle forretningssystem og bruker 47 millioner kroner på Agresso for å gjøre økonomisk informasjon mer tilgjengelig.
Bravida ASA har inngått en avtale med Agresso AB i både Norge og Sverige om et nytt forretningssystem for sin nordiske virksomhet. Løsningen som skal implementeres i både Sverige, Norge og Danmark omfatter både økonomi, serviceordre, time-/prosjektregnskap og systemer for lønnsutbetaling og personaladministrasjon. Agresso-selskapene i Norge og Sverige samarbeider om leveransen.

-- Bravida-konsernet har vokst frem som et resultat av at flere selskaper har blitt slått sammen. En av konsekvensene er at vi i dag har flere ulike økonomisystemer som lever sitt eget liv innenfor konsernet. Ved å innføre ett felles forretningssystem ønsker vi å effektivisere de økonomiske og administrative rutinene og tilby organisasjonen bedre analysemuligheter og beslutningsstøtte. Bravida-konsernet er innstilt på å etablere en mer proaktiv arbeidsform, og da er gode systemer for analyse og beslutningsstøtte i tillegg til enhetlig rapporteringsstruktur en forutsetning, sier Carlolof Borgudd som IT-direktør i Bravida i en pressemelding.

Stig Kjønstad, administrerende direktør i Agresso AB og leder for Agresso sin virksomhet i Norden sier at de registrerer en stadig større interesse for sine løsninger fra selskaper hvor service og tjenester utgjør en betydelig del av hovedvirksomheten. -- Tradisjonelt har slike virksomheter for eksempel løst innrapportering av utlegg og timer gjennom manuelle rutiner. Med Agresso kan alle ansatte ) også de som jobber ute i felten ) rapportere dette inn via internett. Herfra går informasjonen direkte inn i økonomisystemet. Resultatet er blant annet raskere fakturering, raskere utbetaling og reduserte administrative kostnader, sier han videre i pressemeldingen.