4.850 dotcom-selskaper borte vekk

Siden toppen av hypen for tre år siden er nesten fem tusen amerikanske dotcom-selskaper blitt borte.
Dette kommer frem i en undersøkelse som webmergers.com har gjennomført, skriver Wall Street Journal.

Siden januar 2000 har 962 amerikanske internettselskaper gått konkurs. I tillegg er 3.892 internettselskaper kjøpt opp av andre. Til det siste ble det brukt totalt 200 milliarder dollar. Fusjonen mellom AOL Online og Time Warner er ikke inkludert i dette beløpet.

Denne uken er det tre år siden Nasdaq-indeksen nådde høydepunktet før den store nedturen startet. For dot-comerne var det verst i første halvdel av 2001. Da måtte 333 dotcom-bedrifter sette kroken på døren.

Hittil i 2003 har åtte amerikanske internettbedrifter gått konkurs, ifølge Wall Street Journal.