50 millioner mer til bredbånd

50 millioner mer til bredbånd

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys er veldig fornøyd med med 50 millioner kroner ekstra til bredbånd i distriktene.

Regjeringen satser på at alle skal få tilbud om bredbånd. Totalt settes det nå av 119 millioner kroner til bredbåndsutbygging.

- Dette er tidenes største bredbåndsinnsats. Jeg er veldig fornøyd. Dette er mer enn dobling for distriktene.

- Høykom hadde 35 millioner kroner til disktriktene, nå får de 50 millioner ekstra. Det gir dem helt andre muligheter, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys til Computerworld.no.

Det ligger ikke noe spesielle begregninger til grunn av summen, og Grande Røys kan heller ikke si hvor langt Norge kommer med bredbåndsdekningen.

- Dette er en stor sum ekstra penger. Til neste statsbudsjett utarbeides det krav om teknologi og hastighet. I dette reviderte statsbudsjettet handler det bare om ekstra penger, og det er vi veldig fornøyde med, sier hun.

Alle får bredbånd i 2007?

Statsråden viser til beregninger som peker mot at innen utgangen av 2006 vil om lag 95 prosent av norske husstander ha mulighet for bredbåndstilknytning. Hun er nå glad hun kan akselerere tempoet for å få med de siste prosentene.

- Regjeringens mål er at alle skal ha et slikt tilbud i løpet av 2007. Men skal vi klare dette, er det viktig at også kommuner, fylkeskommuner og kommersielle aktører holder dampen oppe der det er grunnlag for det, sier Grande Røys.

De 50 nye millionene skal gå til å øke bredbåndsutbredelsen i distriktene og fordeles gjennom Høykom-ordningen. Høykom som har vært i drift siden 1999, finansieres av Fornyings- og administrasjonsdepartementet og administreres av Norges Forskningsråd.

- Det har kommet inn mange gode søknader. Høykom har sagt nei til en del av dem, nå har de mulighet til å si ja til mange flere. Hvordan de gjør det er opp til dem, sier hun.

Grisgrendte strøk

Den opprinnelige bevilgningen til Høykom i 2006 var på drøye 69 millioner kroner, hvorav 35 millioner kroner var reservert delordningen Høykom-distrikt.

Disse midlene skal brukes til å støtte kommunale eller fylkeskommunale bredbåndsprosjekter innenfor områder som har lavere bredbåndsutbredelse enn landsgjennomsnittet.

Tilleggsbevilgningen på 50 millioner skal i sin helhet gå til dette. For mer informasjon om Høykom se: www.hoykom.no.

Les mer om det reviderte statsbudsjettet:
Flere millioner til digitale læremidler
Mer til Altinn
It-bransjen positiv til det reviderte budsjettet