5.200 datainnbrudd i fjor

5.200 datainnbrudd i fjor

I fjor ble det begått 5.200 datainnbrudd i Norge, men bare 50 av disse ble anmeldt til politiet.

-- I 2003 ble det gjort 2,7 millioner forsøk på datainnbrudd i Norge. De siste to årene har vi sett en kraftig økning i datakriminalitet som begås med virusinfeksjoner i dataanlegg og systemer. I fjor ble det begått 150.000 virusinfeksjoner, men norske bedrifter og organisasjoner mener det totalt var 50 millioner forsøk på slik virusinfeksjon.

Dette sier Datakrimutvalgets leder, Britt Hoel Amundsen, som onsdag la fram mørketalsundersøkelsen for 2003 om datakriminalitet og it-sikkerhet. Til daglig er hun sikkerhets- og beredskapsdirektør i Norges Bank.

Bak den nye datarkrimundersøkelsen står Næringslivets Sikkerhetsråd, Økokrim og Senter for informasjonssikring. De konkluderer med at det samlede tapet til norske virksomheter utgjør fem milliarder kroner. I 2001 var tilsvarende tall på mellom 1 og 5,2 milliarder kroner.

Nedgang på to prosent

I fjor ble 60 prosent av norske virksomheter rammet av datakriminalitet. Dette er en nedgang på to prosent i forhold til mørketallsundersøkelsen for 2001. 

Britt Hoel Amundsen sier til Computerworld at det er spesielt to nye og skremmende forhold som datakrimutvalget har avdekket:

-- Det er en ubehagelig tanke at sensitive pasientdata lett kan stjeles i Norge. Undersøkelsen viser nemlig at halvparten av de spurte virksomhetene innen helse- og sosialvesenet ikke har peiling på datakriminalitet og hvordan de skal sikre seg.

Bekymret for wlan-sikkerhet

Hun er dessuten bekymret for at 30 prosent av dem som bruker trådløse nett i norske virksomheter, overhodet ikke sikrer disse dataene med kryptering. 

Etter mørketalsundersøkelsen i 2001 avdekket Computerworld at ingen i politiet har erfaring med stormaskiner, som mye av datakriminaliteten i Norge rettes mot. Politiinspektør Berit Rørstad i Økokrim, som huser Datakrimsenteret, kunne på onsdagens pressekonferanse ikke fortelle om de har fått flere ressurser eller fagfolk som kan avdekke eller etterforske kriminalitet begått mot stormaskiner.