60 prosent vekst i Cisco Norge

60 prosent vekst i Cisco Norge

Ip-telefoni og sikkerhet drar opp salget av nettverksutstyr. Og nå har de store selskapene begynt å investere igjen.

Cisco hadde en omsetningsvekst på 17,1 prosent i første kvartal av regnskapsåret 2005, sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. I samme periode kunne Cisco Norge vise til en omsetningsvekst på over 60 prosent.

-- De store private selskapene, som hittil har holdt igjen, har begynt å investere, sier Jørgen Myrland, sjef i norske Cisco.

I løpet av det siste året har Cisco sett at små og mellomstore bedrifter var raskt ute med å øke investeringene da tidene ble bedre. Etterhvert kom også telekom-sektoren for fullt. Og nå har altså store private virksomheter begynt å åpne lommeboka.

Full fart

-- Tar vi med offentlig sektor betyr dette at det er full fart i alle segmenter, sier Myrland til Computerworld.

Cisco har satset hardt på sikkerhet og ip-telefoni de siste årene. Investeringene i disse og andre teknologiområdene som inngår i selskapets "advanced technologies"-program, begynner å betale seg. For selv om hverken telefoni eller sikkerhet gir de helt store utslagene på topplinjen, driver satsningen på disse områdene salget av nettverksutstyr.

-- Du må ikke ha Cisco-utstyr for å bruke ip-telefoni fra oss. Men det er en fordel fordi du da får et intelligent nettverk som kjenner igjen telefonen og kan opprette er vlan (virtuelt lan, red.anm) med garantert tjenestekvalitet. Kundene har sett at det lønner seg å ha intelligens helt ut på portnivå, sier Cisco Norge-sjefen.

Ifølge Myrland er det også stadig flere som skifter ut svitsjene i nettverket av sikkerhetshensyn.

Kvartal over kvartal, altså fra fjerde kvartal FY04 til første kvartal i finansåret 2005, har Cisco Norge utviklet seg flatt. Det er sterkt i et kvartal som vanligvis gir en kvartalsvis omsetningssvikt på 10 - 15 prosent.

-- August er helt død i Norge. At vi klarer å opprettholde omsetningen i forhold til forrige kvartal viser at det er en sterk underliggende vekst, sier Jørgen Myrland.