600 samles i Trondheim

Norsk konferanse om utdanning og læring er en nasjonal konferanse som belyser muligheter og utfordringer ved bruk av IKT i utdanning og læring.

Konferansen startet i går og varer til 10. mai på NTNU i Trondheim. Årets program er spennende lagt opp med både plenumsesjoner, parallellsesjoner, verksted, utstillinger og presentasjoner av læringsressurser.

De største begivenhetene er åpningen til statsråd Kristin Clemet samt debattmøte i Studentersamfunnet med temaet kvalitet i norsk skole. Andre områder av interesse er "grenser for bruk av media", den nye utdanningsportalen og hva fremtiden vil bringe av mobilteknologi til bruk i skolen.