70 år med Tandberg

Tandberg Radio ble startet av ingeniøren Vebjørn Tandberg i 1933.
Målet var å bygge radioer, etter hvert bærbare radioer, lydbåndopptagere og tv-er. Sistnevnte førte til betydelige kostnader, særlig etter at Tandberg Radio nærmest ble tvunget til å ta over Radionette for å få lov til å bygge en tv/dataterminal-fabrikk på Skullerud.

Konsekvensen var at Tandberg Radio ble slått konkurs i 1979. Konkursen var fullstendig unødvendig, siden alle kreditorer fikk betalt, med renter. Men noe måtte gjøres med kostnadsstrukturen, for europeiske produkter klarte ikke å konkurrere på pris med asiatiske.

Siden har europeiske radio og tv-produsenter nærmest blitt borte. Noen, som Bang & Olufsen, Finlux og Philips, markedsførerer fortsatt sine produkter, men produksjon skjer bare i mindre grad i Europa. Selv ungarske tv-produsenter har måttet gi tapt.

Etter konkursen ble det dannet en rekke forskjellige selskaper. Tandberg spesialiserer seg på videokonferanser, Tandberg Televison konsentrerer seg om digital kringkastning, Tandberg Educational tilbyr språklaboratorier, Tandberg Audio tilbyr avansert lydutstyr og Tandberg Data dataprodukter. Dataselskapet brukte lydbåndteknologien for å utvikle lagringsenheter for data, og tv-teknologien for å produsere dataskjermer.

Tandberg Data var i mange år hoffleverandør til Norsk Data. I dag er Tandberg Display Ergoclass et merkevarenavn tilhørende svenske Multiq og Radionette et merkevarenavn for Elkjøp.