724 millioner i patentbot

Microsoft må betale en mann fra Michigan 115 millioner dollar, 724 mill. kroner, i erstatning for brudd på en programvarepatent.

Patenten gjelder for anti-pirat-teknologi, som ifølge saksøkeren er brukt i Windows XP og Office, og også i Autodesks programvare Autocad.

Autodesk må ut med 18 millioner dollar for patentbruddet.

David Colvin, grunlegger av z4 Technologies, saksøkte de to selskapene i det føderale rettssystemet. Ifølge Colvin har de gjort urettmessig bruk av teknologi beskrevet i to patenter for anti-pirat-programvare.

- Skjulte informasjon

Microsoft er lite fornøyd med rettens beslutning. Selskapet hevder i en epost sitert av nyhetsbyrået Reuters at det ikke har forekommet noe brudd på Colvins patenter, og at fakta framlagt i saken viser at Microsoft var i gang med å utvikle slik teknologi lenge før Colvin innga sine patentsøknader.

Microsoft har ifølge Reuters ikke bestemt seg for om de vil anke dommen.

Selskapet avventer rettens behandling av opplysninger som Microsoft mener beviser at z4 bevisst holdt tilbake informasjon fra det amerikanske patentbyrået om sammenlignbar teknologi fra andre selskaper.

Les også:

Kjøpte skatten i sekken

Nera fikk gigantbot

Microsoft stjal vår videopatent