8 av 10 it-ledere mangler kompetanse

8 av 10 it-ledere mangler kompetanse

DND: Fremtidens IT-sjefer trenger tydelige karriereveier og mer IT-fokuserte oppdateringer.

Av Cille Berglund, redaktør i Dataforeningen

En fersk europeisk undersøkelse viser at fremtidens IT-sjefer trenger tydelige karriereveier og mer IT-fokuserte oppdateringer for å være konkurransedyktige i et stadig mer tilspisset marked.

Rapporten tegner et dystert bilde av fremtidens Europa, når grafer viser at 79 % av dagens IT-ledere ikke er kompetente i forhold til den rollen de har.

– Dette kan skyldes at de nedprioriterer seg selv når det gjelder å holde seg faglig oppdaterte, og kanskje heller konsentrerer seg om strategier og lederrollen, mener Edgar Valdmanis, markedsdirektør i Den Norske Dataforening.

The Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) har utført en undersøkelse for å kartlegge den faktiske IT-kompetansen over hele Europa.

– Den ble gjennomført ved å bruke et online selvvurderingsverktøy basert på det europeiske e-competence rammeverk. I Norge brukte man resultatene fra EUCIPs selvvurderingsverktøy som bygger på det samme rammeverket, forteller Valdmanis.

Han vil allikevel ikke svelge rapporten helt uten videre.

– Vi kan ikke lese slike rapporter helt ukritisk. Vi har mange dyktige IT-ledere i Norge, men det er viktig å holde seg faglig oppdatert for og fortsatt forbli dyktig.

Det er ikke bare mangel på kompetanse hos IT-ledere undersøkelsen avslører. Også lav rekruttering av unge inn i IT-profesjoner er et viktig funn i rapporten.

– Her tror jeg vi i Norge er bedre enn resten av Europa, men jevn rekruttering til realfagstudier er viktig for å sikre rekruttering til IT-miljøet, avslutter markedsdirektøren.

Det stilles i dag stadig høyere krav til den grunnleggende breddekompetansen hos IT-profesjonelle. Uansett om det er en junior- eller en seniorstilling. Det er et viktig konkurransefortrinn at hver enkelt klarer å kommunisere på tvers av virksomheten og på tvers av kompetanseområdene. European Certificationof Informatics Professionals (EUCIP) er et rammeverk som dekker hele fagområdet IT, og er relevant for IT-profesjonelle. EUCIP tilbyr blant annet et online selvvurderingsverktøy, hvor du kan vurdere den egen kompetanse i forhold til de 21 stillingsprofilene du finner i EUCIP Professional.

Ønsker du eller din virksomhet å gjøre en vurdering av kompetanse? Kontakt Den Norske Dataforeningen eller besøk eucip.no for mer informasjon.