80.000 3G-kunder på ett år

80.000 3G-kunder på ett år

Det er nå ett år siden Telenor åpnet umts-nettet i Norge, men selv om 3G-bruken vokser har ikke selskapet nådd målsetningen om 100.00 brukere.

Telenor feirer seg selv ved å fortelle om status for det norske 3G-markedet. Selskapet har ikke nådd målsetningen om 100.000 brukere i løpet av første året, men direktør for Telenor Privat, Berit Kjøl kunne fortelle at Telenor nå har ca. 60.000 kunder med 3G-telefon, samt 20.000 brukere av tjenesten Mobilt kontor.

 

Datatrafikken i umts-nettet har firedoblet seg i løpet av 11 måneder. To prosent av brukerne står for 40 prosent av all datanedlasting, mens 75 prosent bruker telefonen til enkle oppgaver som wap.

 

Enorme muligheter

 

- Det er et enormt potensial i markedet og når utvalget av telefoner øker, øker også tilgangen på innholdstjenester.

 

Vi befinner oss fortsatt i en høna-eller-egget situasjon, hevder Kjøl. Og mener det først og fremst er markedet som bestemmer hva kundene får tilgang til via mobilen.

 

Da Telenor åpnet umts-nettet 1. desember 2004 var det kun Nokia som hadde kompatible telefoner på markedet, men brukerne har strømmet til i takt med at utvalget har bedret seg. Først i løpet av sommeren 2007 tror Telenor at utvalget av 3G-telefoner vil være like stort som 2G-telefoner.

 

Kjøl tror epost, videosamtaler og ikke minst tv på mobilen er de tjenestene folk flest vil benytte seg av. Telenor forsøker her å få opp brukermassen ved å tilby gratis videotelefoni, noe de fortsette med frem til april 2006. Selskapet varslet også at de har inngått et samarbeid med NRK for å tilby gratis tv-sendinger på mobilen fra OL i   

800 nye basestasjoner neste år

Telenors dekningssjef, Bjørn Amundsen, kan fortelle at de har fullt fokus på å utvide nettet. Så langt i år er 1.280 basestasjoner i drift og i løpet av 2006 skal det settes opp 800 nye. Målet er å dekke 84 prosent av befolkningen innen første kvartal 2007, noe som innebærer alle tettsteder i landet med mer enn 200 innbyggere.  

 

Derimot er det umulig å oppnå en like god dekning for umts som man har med gsm. En vanlig basestasjon for umts koster 450.000 kroner, men kan ikke sende lengre enn maksimalt fem kilomenter. Til sammenligning kan en tradisjonell gsm-stasjon fint sende 35 kilometer.

 

Med edge er derimot dekningen nesten jevngod med gsm.

 

- I dag har vi en dekningsgrad som tilsier at 2,7 millioner nordmenn har mulighet for å kommunisere mobilt med EDGE-teknologi. I løpet av tre måneder skal gsm-dekning være ensbetydende med edge, sier Amundsen.

 

Telenor anslår at det er omtrent 500.000 nordmenn som allerede har en Edge-telefon.