802.11g er sertifisert

Wi-Fi Alliance har sertifisert de første trådløs-produktene basert på 802.11g-standarden.

Dette er den fjerde sertifiseringsrunden Wi-Fi Alliance har gjort siden interessegruppen startet med interoperabilitets-testing i mars 2000. Tidligere runder har vært med produkter basert på 801.11a- og 802.11b-standarden. Til nå har Wi-Fi Alliance sertifisert nesten 800 produkter fra 110 forskjellige produsenter.

 

802.11g åpner for wlan-produkter (wireless local area network) med en overføringskapasitet opp til 54M bps og er kompatibel med 802.11b-produkter som er oppad begrenset til 11M bps.

 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) godskjente spesifikasjonene for 802.11g i juni i år.