86 prosent av spam er amerikansk

86 prosent av spam er amerikansk

Nesten 86 prosent av søppelposten som er sendt til rundt tusen amerikanske bedrifter er sendt fra amerikanske servere.
En undersøkelse utført av Ciphertrust fra mai til juli viser at bare 28 prosent av adressene som sendte søppelpost til amerikanske bedrifter var i USA. Men søppelet de sendte ut utgjorde nesten 86 prosent av den spam som ble mottatt. Til sammenligning var 29 prosent av adressene som sendte søppel sør-koreanske, men de sto bare for tre prosent av søppelberget.

Undersøkelsen viser at hovedmengden av søppelpost kommer fra noen få amerikanske spammere med utstyr til å sende millionvis med spam-post. Forsvarere av den amerikanske loven CANSPAM-act (Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act) mener dette viser at loven er på sin plass og at det nå bare er å ta spammerne.

CANSPAM er imidlertid en lov som tillater spam bare noen regler følges, som for eksempel å inkludere muligheten for å melde seg av navnelister. Noe som i henhold til gamle regler for internettadferd er absolutt fy-fy; du bekrefter ikke at spammeren har funnet en ekte adresse.

Under arbeidet med undersøkelsen fant Dmitri Alperovitch i Ciphertrust ut at spammere tilpasser seg den hittil virkningsløse CANSPAM-loven ved bare å tilby avmelding fra adresselistene kun via vanlig post, ikke via epost eller web.

Mens enkelte kritikere av CANSPAM-act har vist til at loven bare gjelder i USA og dermed ikke fanger opp de "utenlandske" spammerne, viser Ciphertrusts undersøkelse at under tre prosent av søppelposten kom fra Kina eller Hong Kong, litt over to prosent fra Canada og 1,5 prosent fra Ukraina.

Ciphertrusts informasjonsdirektør Jennifer Martin sier til IDGs nyhetstjeneste at CANSPAM-loven ikke er skarp nok, og at det trengs kraftigere lut mot spammere: "De frykter ikke engang Gud".