99 låter på joggeturen

Sony har lansert en ny serie cd-walkman med en rekke nye redigeringsfunksjoner.

Brukerne kan nå merke opp til 99 sanger fra 10 CD-er og lagre utvalget i minnet for senere bruk. Den nye serien har også G-beskyttelse spesielt beregnet for joggere.

Det betyr at de nye bærbare cd-spillerne tåler tre rystelser per sekund uten av musikken avbrytes.