Abelia ga råd til Foss og Gabrielsen

To topper i Abelia hadde fredag møte med finansminister Per Kristian Foss og næringsminister Ansgar Gabrielsen, der de la frem sine anbefalinger for regjeringen og neste års budsjettarbeid.
I oktober kommer statsbudsjettet for 2004. Regjeringen er i sluttfasen på behandling av forslag til statsbudsjett. Fredag tok finansminister Per Kristian Foss og næringsminister Ansgar Gabrielsen i mot styreleder Stig Are Mogstad og administrerende direktør Paul Chaffey fra Abelia.

Ministrene hadde invitert ledere i konkurranseutsatt næringsliv til å gi råd og innspill om statsbudsjettet, skatte- og innovasjonspolitikken.

Abelia serverte oppskriften som de mener vi sette fart på norske kunnskapsbedrifter. Deres oppskrift inneholder seks virkemidler for mer innovasjon i Norge. Denne oppskriften stod på menyen som Abelia serverte til Foss og Gabrielsen i møtet, skriver Abelia i en presseomtale.

Abelias budskap

Først og fremst mener Abelia at regjeringens stramme budsjettpolitikk og betydelige skatteletter for næringslivet virker.

Abelias representanter la vekt på at mange bedrifter rapporterer bedre resultater nå enn for ett år siden. Det viktige spørsmålet for medlemsbedriftene i Abelia er ikke om denne politikken er riktig ) men om Regjeringen burde ta enda hardere i. Norske bedrifter møter sterk utenlandsk konkurranse, særlig fra bedrifter som har bedre rammebetingelser. Norge er ikke alene om å gi skatteletter for næringslivet eller å satse på forskning og utvikling.

På den andre siden la Abelias to utsendte vekt på at organisasjonen er bekymret for norsk innovasjon og forskning. de mener det er for få innovative bedrifter i Norge, at det drives for lite forskning i norsk næringsliv, at det er for lite kommersialisering av forskning og utvikling i universitets- og høyskolemiljøene, og for liten etablering av bedrifter med internasjonale ambisjoner.

Forslag

I forlengelsen av sin bekymring foreslo Abelia følgende tiltak for de to ministerne: Lavere marginalskatt på personinntekter, fjerning av formuesskatten, behold SkatteFunn, styrk næringsrettet forskning og kommersialisering av forskningen.