Abelia skuffet over statsbudsjettet

Abelia skuffet over statsbudsjettet

Abelia med Paul Chaffey i spissen er meget skuffet over forslag til statsbudsjett fra Stoltenberg-regjeringen.

Først og fremst trekker de frem at regjeringen ikke følger opp målet med oppnå forskningsmålet, som er tre prosent av brutto nasjonal produkt (bnp) til forskning. De mener at budsjettet innebærer en satsing på gårsdagens næringer ikke fremtidens kunnskapssamfunn. Abelia slår fast at Øystein Djupedal ikke kan karakteriseres som en forskningsminister.

- Djupedal og regjeringen satser ikke på framtiden, sier Paul Chaffey, leder i Abelia, organisasjonen for kunnskaps- og teknologibedriftene i NHO.

- Regjeringen følger ikke opp sine forpliktelser overfor forsknings-norge. Forskning har blitt en uventet og uheldig budsjettaper, fortsetter Chaffey.

I vårens forskningsmelding ”Vilje til forskning” var det bred enighet om at Norge skal ha samme ambisjoner for forskningen som EU: tre prosent av bnp skal brukes til forskning og innovasjon innen 2010. For å nå dette målet må bevilgningene til forskning i regi av det offentlige økes med 1,54 milliarder per år. Regjeringen ligger allerede rundt 550 millioner bak en slik framdriftsplan, skriver Abelia i en pressemelding.

Manglende satsing

Med dette statsbudsjettet er veksten i forskningsbevilgningene stoppet opp. Den nominelle økningen til forskning er på under en milliarder kroner.

- Dette gjør at Norge vil ligge ytterligere bak tre-prosentmålet, mener Chaffey.

- Det er svært alvorlig at ikke regjeringen følger opp veksten i forskning, og kunnskapsminister Djupedal framstår ikke som en minister for forsknings-norge, slår Chaffey fast.

Feilprioritering

På Næringsdepartementets budsjett kommer det heller ingen økning av betydning i forskningsbevilgningene.

- Forskningsinstituttene og forskningsintensive bedrifter blir skadelidende når regjeringen ikke prioriterer næringsrettet forskning, mener Chaffey.

- Det er en klar feilprioritering å ikke satse på tiltak som stimulerer forskning

Abelia mener dette er positivt i budsjettet:

Liten økning i bevilgningene til Næringsrettet brukerstyrt forskning (NHDs budsjett, kap 920, post 50.1) fra 469 millioner til 491 millioner.

Økning i bevilgningene til Norges Forskningsråd på NHDs budsjett (kap 920) fra 1,066 mrd til 1,081 mrd.

En viss styrkning av Innovasjon Norge på NHDs budsjett (kap 2421)

Økninger til IKT-tiltak (FADs budsjett, kap 1508)

Dette er negativt mener Abelia:

Kutt på bevilgningene til regionale forskningsinstitutter (NHDs budsjett, kap 920, post 50.2) fra 36 millioner til 33 millioner. Ingen vekst til de teknisk-industrielle instituttene.