Abelia slakter Zett-undersøkelsen

Abelia slakter Zett-undersøkelsen

Manglende teamfølelse og stort arbeidspress preger it-bransjen, mener Helene Graver i rekruteringsselskapet Zett. Tull, mener Paul Chaffey i Abelia.

I en undersøkelse gjort på websidene til rekruteringsselskapet Zett svarte 59,4 prosent av alle innen data og it at de ønsker seg en ny jobb.

Helene Graver i Zett Stilling sier til Computerworld.no at hun er overrasket at tallene er såpass høye.

- Det er veldig mye, jeg synes det var overraskende, særlig fordi så mange ønsker seg en annen jobb innen it-bransjen. Det betyr at de er misfornøyde med arbeidssituasjonen. Bransjen er mye mer prosjektorientert enn tidligere, og det betyr at kontraktperioden er kort, sier Graver.

Hun nevner flere grunner til at det er så stor misnøye i it-bransjen. Manglende teamfølelse, stort arbeidspress, liten reell påvirkningskraft og få utviklingsmuligheter fører ifølge Graver til at ansatte i it-bransjen er på leting etter nye jobber. Og det vil også prege måten de jobber på i engasjementene de har nå.

Tullete forklaring

Paul Chaffey i Abelia er ikke overrakset over tallene og ser på det som et positivt tegn. Han er sterkt uenig i forklaringen Graver legger frem.

- Tidligere undersøkelser som er gjort av oss og andre viser at trivselen i it-bransjen er høyere enn gjennomsnittet. Sykefraværet i it-bransjen er lavere enn i andre deler av næringslivet, sier Chaffey til Computerworld.no.

Ifølge Chaffey er det naturlig å skifte jobb og at det er et sunt tegn for bransjen at folk leter etter nye utfordringer. Han tror ikke noen av Zetts forklaringer gjelder it-bransjen i spesiell grad. Heller tvert imot, it-bransjen er bedre på mange områder enn de fleste andre bransjer.

- Så å skylde på manglende teamfølelse og stort arbeidspress i it-bransjen er bare tull?

- Ja, det tror jeg, bekrefter Chaffey.

Bør passe på kompetanse

Chaffey og Abelia ser derimot en utvikling med mer kamp om de gode it-hodene. Bedrifter som ønsker å beholde sin kompetanse må skape et arbeidsmiljø som er mer enn lønn.

- Dette er nok et signal på at bedrifter bør ta vare på sine ansatte hvis de vil holde på kompetansen sin. Det er ikke nok med utfordringer og lønn, arbeidsgiverne må tenke på arbeidsmiljøet for å holde folk hos seg, sier Chaffey.

Chaffey tror ikke at arbeidsmarkedet vil være stabilt, selv om Norge er i en periode med oppgang. Til tross for dette er det viktig for bedrifter å tenke langsiktig.

- Vi har sett en periode der mange fikk nedgangsperioden i trynet uten å være forberedt på det. Noen it-selskaper hadde et ungdomlig preg og hadde manglende kompetanse til å takle personalutfordringene. Vi prøver å forberede våre medlemmer bedre på dette området, sier Chaffey.

Krev mer it-lønn

En undersøkelse gjennomført av Stepstone før sommeren viser også at arbeidsmarkedet for it-utdannede er i ferd med å bli trangt igjen.

- Kampen om de beste hodene er i gang, sier Kjetil Olsen i Stepstone.