Abelia sparker mot myndighetene

Abelia sparker mot myndighetene

Abelia mener at myndighetene ikke følger med på teknologiutviklingen. Både Kulturdepartementet og Post- og teletilsynet får sitt.

Abelia har fått konsulentselskapet Intech til å lage en rapport om tjenestutvikling og regulering på konvergerende plattformer. De konkluderer med at myndighetene ikke henger med og at dette kan få store og negative konsekvenser for ikt-sektoren i Norge.

 

Seniorrådgiver Rune Foshaug mener at Kulturdepartementet regulerer kringkastingssektoren som om ingen teknologiutvikling har skjedd på 15 år og at tv i dag kan ses via andre nett enn det analoge krinkastingsnettet.

 

Foshaug hevder også at Post- og teletilsynet (PT) heller ikke har tatt innover seg at kobberen kan brukes til mer enn telefoni, og at PT regulerer dagens ikt-marked med utgangspunkt i telemarkedet slik det så ut for syv til ti år siden.

 

Har ikke tatt seg bryet

 

Han drar blant annet opp PTs pågående markedsanalyser av de 18 markedene som er kan bli forhåndsregulert. Han mener at PT har tatt utgangspunkt i det gamle teleregimet fra midten av 1990-tallet.

 

- Post og teletilsynet har ikke gjort det bryet verdt å analysere om disse markedene faktisk er tilpasset et mer kompleks IKT-marked, slik det er lagt opp til at de skal gjøre i EU-lovgivningen. 

 

Foshaug mener PTs manglende analyse og helhetstenkning er et hinder for tjenesteutvikling fordi det sementerer eksisterende strukturer ved at tidligere separate teknologier og markeder fra 90-tallet også forblir separate teknologier og markeder i fremtiden.

 

Uenige 

 

PT-sjef Willy Jensen uenig i beskrivelsen.

 

- Det er direkte feil. For det første er dette evaluert i Brussel og for andre er dette evaluert i Oslo. For det tredje har man evaluert dette i 25 andre hovedsteder i Europa.

 

- Mye av den andre kritikken som er rettet mot oss har vi hele tiden vært enig i og vi har gjort noe med det for lengst, sier Jensen.

 

Han har også notert seg at Abelia ønsker at de ikke skal regulere Telenors såkalte kobberpris.

 

- Der er vi bare uenig med dem. Abelia mener nøyaktig det samme som deres store medlem, Telenor, og det er en del av spillet, sier han.