Abelia vil ha mer forskning

- Sats på forskning og såkorn i statsbudsjettet for 2005, sier Abelia-leder Paul Chaffey.
- Norge må satse like mye på forskning og innovasjon som de landene vi konkurrerer med. Dette må skje innenfor et ellers stramt budsjett, sier Paul Chaffey.

I forkant av regjeringens budsjettkonferanse beskriver Abelia de viktigste tiltakene for norske IKT- og kunnskapsbedrifter. Brevet er sendt til statsministeren, finansministeren og flere av de andre statsrådene.

- Poenget med tiltakene Abelia foreslår, er ikke at de skal koste veldig mye penger, men at de skal gi en annerledes prioritering. Vi må gjøre det mer lønnsomt å satse på utdanning, forskning og nyskaping. Derfor lanserer Abelia ideen om å gi skattefradrag for dem som investerer i nye, forskningsbaserte bedrifter. Det er viktig å oppmuntre de som har penger til å investere i kunnskapsbedrifter fremfor eiendommer, sier Paul Chaffey.

Abelia vil at statsbudsjettet for 2005 skal prioritere:

Brukerstyrt forskning i næringslivet

Brukerstyrt forskning i næringslivet må styrkes. I forbindelse med neste års budsjett blir det spesielt viktig å satse langt mer på forskning på trådløse teknologier, olje/gass og havbruk.

Forskningsinstituttene

Forskningsinstituttene er en viktig kunnskapsbase og partner for næringsliv og offentlig sektor. Instituttene må være et sentralt innovasjonsvirkemiddel og få rammebetingelser på linje med konkurrenter i andre land.

IFU/OFU-kontrakter + SkatteFunn

En utvidelse av rammene for IFU/OFU-kontrakter og en heving av rammen for SkatteFunn prosjekter for å oppmuntre til mer forskning i næringslivet.

Insentiv for investering i forskningsbasert nyskaping

Et nytt skatteinsentiv for privatpersoners investeringer i forskningsbasert nyskaping. Ordningen bør målrettes mot investeringer i nyetablerte bedrifter med FoU-prosjekter.

Såkornfond

En nytt landsdekkende såkornfond. Erfaringen viser at velfungerende såkornfond skaffer fem ganger mer privat enn statlig kapital til næringslivet.

IKT-basert modernisering i offentlig sektor

Økt satsing på IKT-baserte moderniseringstiltak i offentlig sektor. Høykom-programmet har vært en suksess og bør få økte bevilgninger. Det bør også satses mer på digitale læremidler og IKT-basert undervisning i skolen.