Absolutt underholdning

Absolutt underholdning

Ifølge en velkjent vits i mobilbransjen står ikke 3G for tredje generasjon mobilnett, men "girls, games, and gambling". Det er ikke noe å le av, mener seriøse eksperter nå.
Siden den første wap-floppen er nye mobiltjenester kommet sakte, og kanskje usikkert. Med gprs, av noen kalt 2,5G, har vi fått overføringshastigheter som gir brukbar wap, og vi har fått multimediemeldinger.

Operatørene, såvel som produsentene av mobiltelefoner, forteller oss at vi ikke vil få revolusjonerende nye tjenester med edge (skal vi si 2,9G) og umts (3G). Det vil skje en evolusjon hvor dagens tjenester vil bli raskere med økt overføringshastighet. Det vil bety mms med levende bilder og former for direkteavspilt video.

Men hvor blir det av alle de lovende praktiske tjenestene som de blivende operatørene skrev om i sine konsesjonssøknader? Dette med telemedisin, mobil handel og en rekke andre forretningsmessige og offentlige tjenester som de nye mobilnettene skulle gi oss. Skulle vi ikke havne i den innerste bakevje om ikke umts-nettene tilbød oss alt dette så fort som fy?

Næringslivet kan vente

Ifølge et forskningsnotat fra analysefirmaet Yankee Group kan vi fortsette å vente på nyttetjenestene. Det er underholdning og andre forbrukertjenester som er i kjømda. Det er her det er penger å hente for operatørene. Og det ligger egentlig i mobilteknologiens natur, skal vi forstå rapporten rett.

Yankee-rapporten peker på at alle kommende teknologier møtes med mye, og ofte uberettiget, kritikk. Med den fortiden 3G har å vise til, er det ikke rart heller, skriver Yankee Group. Men samtidig er kritikken forfeilet, hevder de, fordi den skyldes en fundamental mangel på forståelse av mobilitet og den innvirkning på forbrukernes atferd.

Trådløse myter

Deretter tar rapportenlivet av noen seiglivede myter.

"Trådløse datatjenester for næringslivet er grunnsteinen til forretningsmodellen for 3G, men teknologien kan ikke støtte de høye overføringshastighetene som kreves av profesjonelle mobilbrukere. Andre høyhastighetsteknologier vil derfor utvanne betydningen av 3G".

Dette er ifølge Yankee Group en misoppfattelse som ligger til grunn for mye argumentasjon mot 3G. De peker på at bare åtte prosent av europeiske mobiloperatørers omsetning på datatjenester kommer fra forretningsmarkedet. Selv om dette vil stige til ti prosent i 2007, er det marginalt i forhold til omsetningen i forbrukermarkedet.

Meldingstjenester og innholdstjenester for forbrukerne vil fortsette å være inntektskilden for operatørene. Yankee-rapporten viser til at selv om trådløst nettverk vil være tilgjengelig gjennom hotspots, og kanskje vil bli foretrukket av proffene, er de høyere hastighetene ikke det som avgjør hvilke teknologier forbrukerne vil velge.

Selv om WiFi og trådløst bredbånd alltid vil være raskere enn mobil 3G, mener Yankee Group at forbrukerne velger ut fra mer enn hastighet og pris. Bekvemmelighet, mote, personlig uttrykk og moro spiller en stor rolle i det som har gjort mobiltelefoni til en suksess.

Dingsemyten

"På grunn av tilgjengeligheten til høyhastighetsnettverk vil forbrukerne skaffe seg digitale hjelpere, bærbare pc-er og andre enheter for å utnytte dem".

Dette er ifølge Yankee Group en myte basert på argrumentet om at folk ved å bruke bredbånd med multimedia hjemme eller på jobben, så vil de også ha det samme i mobile nettverk. Selv om analytikerne anerkjenner at brukere av trådløse ip-soner nok vil forlange dette, mener de at den virkelige etterspørselen etter mobile datatjenester bare vil komme når de er tilgjengelige overalt hvor de kan brukes umiddelbart og gir en følt verdi for brukeren.

Og da vil de ha det på mobilenheter som får plass i lommen. Det lages stadig flere typer mobiltelefoner og pda-er, som vil føre til økt bruk av 3G datatjenester, men Yankee-analytikerne tror de dominerende modellene fortsatt vil være håndsett som ikke akkurat innbyr til web-surfing eller å se film på.

Tidlige 3G-demonstrasjoner ofte besto av bærbare pc-er med relativt rask trådløs dataforbindelse, hevder rapporten. Men det blir ikke virkeligheten for 3G. I stedet vil vi få se hundrevis av nye tjenester som bruker den økte hastigheten og lommeapparater med små skjermer.