Accenture innfrir

Konsulentselskapet Accenture leverte et resultat for regnskapsmessig tredje kvartal som var noe bedre enn ventet.
Omsetningen steg til 3,04 milliarder dollar mot 2,98 milliarder dollar for samme periode i 2002. Accenture fikk et resultat på 0,28 dollar per aksje, sammenlignet med 0,27 dollar per aksje i samme kvartal året før.

Selskapet forventer en vekst i fortjeneste per aksje på 0,21 til 0,25 dollar, og en vekst i nettoresultat for regnskapsmessig fjerde kvartal, som avsluttes 31.august 2003, i området 5 til 10 prosent.