Accenture med nytt Fornebu-senter

Accenture med nytt Fornebu-senter

Accenture har opprettet et innovasjonssenter på Fornebu for forskning og kundebehov.
Nettverk på jordet og ølbetaling under Uka i Trondheim er eksempler på Accentures innovasjon. Konsulentkonsernet jobber for å kombinere forskning på ny teknologi og kundebehov, for å oppnå kostnadseffektive løsninger.

I den forbindelse har Accenture opprettet et innovasjonssenter på Fornebu som skal kanalisere forskning og kundebehov. Senteret på Fornebu er en satellitt av de store sentrene i Chicago, Palo Alto og Sophia Antipolis.

- Ved hjelp av sensorer måles behovet for vanning av vinrankene. Dataene hopper i et Ad-hoc nettverk, hevder Thomas Hummel, sjefsforsker ved Accentures forskningssenter i Sophia Antipolis.

Vanningsprosjektet er bare ett av resultatene av forskning på praktiske anvendelser konsulentkonsernet Accenture driver. Et annet var NTNU-studentenes bruk av E-mynt under Uka i oktober.

Kombinasjonen av forhåndsbetaling til en konto i Dnbnor og RFID gjorde at studentene betalte ved utlevering av drikkevarene. En klokke med RFID (Radio Frekvens IDentifikasjon) identifiserte studenten og trakk betaling fra kontoen.

Utnytte forskning

Istedenfor å bidra til veldedighet, betalte partnerne i Accenture til et fond for forskning. Ti millioner kroner danner grunnlaget for å støtte 16 studenters arbeid med sin hovedoppgave for graden Master.

- Vi ser at færre og færre studenter tar studier som er interessante for vår virksomhet, sier Nils Øveraas, administrerende direktør i Accenture.

Øveraas har selv utdannelse fra NTH (Norges Tekniske Høyskole) som i dag er en del av NTNU (Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet) og har derfor stor interesse av å ansette de beste studentene derfra.

- Næringslivet har vært for dårlig til å knytte seg opp mot forskning. Vi kan bidra til å samle og koordinere internasjonal kunnskap, hevder Nils Øveraas.

Fornebu Business Innovation Centre skal hjelpe til å koble forskning, Accentures innovasjon med virksomhetenes utfordringer. En viktig funksjon er kompetansenettverket.

It-leverandører som Hewlett-Packard og Microsoft, forskningsoverføring fra BI, Birkeland innovasjon, NTNU, Simula Research, Sintef og erfaringen fra 125.000 ansatte i 48 land skal danne grunnlaget for fremtidsrettede it-løsninger. Et eksempel er Telenors Secure Mobility.

Fra hva til hvordan

Accenture ser på forretningsvirksomhet i en fire trinns livssyklus. Første trinn er forskning som legger grunnlaget for forretningen. Andre trinn er forretningsutviklingen, tredje omfatter den daglige virksomheten og fjerde avslutning av foreldet virksomhet.

Det er forretningsutviklingen Accenture skal bidra til. Målet er nye forretningsmodeller basert på et digitalt verdinettverk.

- Inntil 2002 ville alle vite hva de skulle satse på. Nå vil de vite hvordan, eksempelvis hvordan komme på markedet, sier Thomas Hummel.

Accentures innovasjonssenter skal være en pådriver og en erfaringsbank. Pådrivervirksomheten drar nytte av et nettverk av spesialister rundt om i verden sammen med lokale krefter.

- Vi prøver å komme opp et nivå ved å gjøre gjenbruk av tidligere erfaring, sier Thomas Hummel.

Innovasjonssenteret som erfaringsbank begrunnes i nordiske virksomheters interesse for å ta i bruk ny teknologi på et tidlig tidspunkt. Modne virksomheter i et kontrollert marked gjør det lettere å måle effekten av innovasjonen uansett om den gjelder teknologibruk eller prosessutvikling.

Flere eiere

Innovasjon med hensyn til hvordan komme på markedet, hvordan tjene penger eller hvordan redusere kostnadene er komplekse problemstillinger. Grunnen er eierskapet. For det handler om prosessinnovasjon.

Til forskjell fra produktutvikling som har en eier, har prosessutvikling mange. Det gjør det vanskelig å utvikle gode prosesser. Prosesser krever også kunnskap fra forskjellige disipliner. Bare ingeniører eller bare økonomer gir dårlige prosesser.

Et eksempel på dårlig prosessutvikling er Kodak. Styret besto av for mange kjemikere som forsto utvikling av ny film og fremkalling, men lite om ny digital teknologi. Kodak har derfor fått lide.

- Innovasjon handler om å skape et miljø hvor ikke folk slår hverandre i hjel, fremhever Thomas Hummel.

RFID har Accenture stor tro på. Kombinert med prosesser eller innpakning kan det skapes nye muligheter som serveringseksempelet fra Uka 2005 har demonstrert.

I slike løsninger gjelder det å ha personer med forskjellig utdannelse og erfaringsbakgrunn. Det er den kreative spenningen som skal skape resultater.

- Det gjelder å måle fremgangen. Det gjelder å være tålmodig, påpeker Thomas Hummel.